DEL

Per Andersen har fått Fiskeridirektoratets miljøpris for sitt langvarige engasjement på næringens og havmiljøets vegne.


( 19.08.2009 )

[raw]

– Per Andersen har siden midten av 1980-tallet vært en viktig pådriver for at akvakulturnæringen skal være tuftet både på en miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling. Kjennetegnet for arbeidet har vært et offensivt, iherdig og nytenkende engasjement, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord, da vinneren av Fiskeridirektoratets miljøpris ble offentliggjort under Aqua Nor-messen i Trondheim.

 

Andersen er biolog og jobber som marin konsulent for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Han har blant mye annet hatt en sentral rolle i arbeidet med oksygen- og strømmålinger i matfiskanlegg, utvikling av metoder for luseovervåking og miljøvennlige avlusingsmetoder, bonitetskartlegging og utviklingen av skjellnæringen.

 

Fiskeridirektoratet har opprettet prisen for å bygge opp under fiskeri- og akvakulturnæringens arbeid med å møte stadig flere og mer krevende miljøutfordringer.

 

– Med sin unike formidlingsevne og sitt utrettelige engasjement på næringens og havmiljøets vegne er Per Andersen en høyst verdig vinner, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

 

I nært samarbeid med næringen, forskningsmiljøer og offentlig forvaltning har Per Andersen gått i bresjen for å utvikle metoder og teknikker til bruk i miljøovervåkingen i akvakulturnæringen. En viktig faktor har også vært å formidle teoretisk kunnskap og forskningsresultater på en slik måte at det har vært lett å omsette i praktisk handling.

 

Diplom og det flotte litografiet «Lengselens kunnskap» av den nordnorske kunstneren Eva Harr ble overrakt av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og fiskeridirektør Liv Holmefjord.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.