DEL

Oppdrettstorsk beholder den gode smaken og lukten lenger enn vill torsk. Man bør imidlertid ikke kun stole på nese og gane, for den mikrobiologiske holdbarheten er kortere enn hva sansene våre antyder.


( 15.05.2009 )

[raw]

Tre trente dommere som vurderte lukt, spalting, farge, konsistens og overflate på oppdrettstorsk som var filetert prerigor (før dødsstivhet), kom til at de rå filetene holdt seg godt de første åtte dagene. Deretter begynte kvaliteten å synke.

Smakstesting av kokte fileter bekreftet dette inntrykket: Oppdrettstorsken holdt seg upåklagelig de første åtte dagene, men deretter begynte fisken å tape seg. Smaksmessig holdbarhet ble vurdert til å være 12 dager.

Også innholdet av kjemikalier som gir “gammel fiskelukt” var lavt i oppdrettstorsken – selv etter 15 dagers lagring.

Isolert sett tyder disse resultatene på at oppdrettet torsk holder seg bedre enn sin viltlevende artsbror.

Kortere mikrobiologisk holdbarhet
Den mikrobiologiske holdbarheten viste seg imidlertid å være kortere enn hva lukten ga inntrykk av. Total bakterievekst i oppdrettstorsken tilsa en holdbarhet på 8-9 dager etter filetering, noe som er rundt fire dager kortere enn hva som er funnet for villtorsk i et tidligere forsøk.

Forskerne påpeker derfor at holdbarhet ikke bare kan vurderes ut fra sensoriske vurderinger, men at alle parametere, også mikrobiologi, bør tas med i holdbarhetsanalyser.

Prosjektet er administrert av Fiskeri- og havbruksnærings landsforening (FHL) på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Forskningen er utført av Nofima Marin.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.