DEL

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har møtt WWF Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver for å diskutere den alvorlige lusesituasjonen på store deler av kysten.


( 03.12.2009 )

[raw]

– På møtet kom organisasjonene med nyttige innspill om problemet. Vi deler virkelighetsoppfatningen om at situasjonen på kysten er alvorlig og at problemet må løses sa fiskeri- og kystministeren etter møtet.

 

– Min oppgave som statsråd er å gi Mattilsynet de virkemidler de trenger for å løse problemet. Det gjorde vi i august i år. Mattilsynet har forsikret meg om at de har de nødvendige virkemidlene, og at de vil ta dem i bruk. Hva som er riktig tiltak i de ulike områdene, må Mattilsynet som ansvarlig fagorgan selv vurdere i hvert enkelt tilfelle.

 

Tiltakene spenner fra pålegg om avlusing til nedslakting og brakklegging. Det viktigste nå er at alle parter omsetter viljen til å handle mot et felles mål til handling, slik at luseproblemet løses, fastslår fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Parallelt med at fiskeri- og kystministeren er ute i media med nye tiltak og en sterk bekymring for problemene med lakselus i norsk oppdrettsnæring, renner det inn nye bekymringsmeldinger. Dagens Næringsliv hadde i dag morges hovedoppslag som gikk på at en fisker hadde fanget en rømt oppdrettslaks med over 1.000 lus på seg. Samtidig uttaler styrelederen i Norges jeger- og fiskerforbund at oppdrettsnæringen er som industrien i Norge for 40 år siden, og at den ikke er bærekraftig slik den drives i dag.

 

Til DN sier Moland at det haster med tiltak, og at vårens smolproduksjon er en akutt utfordring. Han er ikke optimistisk når det gjelder at næringen klarer å få bukt med lusproblemene, og at oppdretterne må være forberedt på at miljøbevisste forbrukere begynner å reagere på dette både her hjemme og utenfor Norge. Professor Trygve Poppe ved Veterinærhøgskolen sier til samme avis at han mener det er en reell fare for at en katastrofe rammer norsk oppdrett, og gjør Norge til et nytt Chile.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.