DEL

Kurt Oddekalv i Norges Miljøforbund fronter kampanjen Lakseoppdrett dreper – Global helse advarsel mot oppdrettslaks. Kampanjen bruker virkemidler som brukes for å få mennesker til å slutte å røyke, samt velkjente argumenter mot fiskeoppdrett.


( 09.02.2011 )

[raw]

Bak kampanjen står den nyetablerte gruppen Global Alliance Against Industrial Aquaculture. (GAAIA). Kampanjens budskap er at lakseoppdrett gir alvorlige skader på menneskers helse, og på helsen til havene og til vill fisk. Lakseoppdrett sprer seg, i Norge, Chile, Skottland, Canada. Irland, Færøyene, USA, Australia, New Zealand, Japan og nå også Russland, som en ondartet kreftsvulst langs kystene.

 

Kampanjen har som formal å få stoppet all oppdrett av laks over hele kloden. At det er leder for Norges Miljøvernforbund Kurt Oddekalv som fronter aksjonen overrasker neppe mange. I informasjonsmateriale fra GAAIA som koordineres fra Vancouver i Canada, sier Oddekalv:
-Dyre PR-kampanjer som promoterer oppdrettslaks som ”sikker” og “bærekraftig”, er bare med på å alarmere om at lakseoppdrett skader. Lakseoppdretterne skyter seg selv i foten når de benekter vitenskapelige bevis som beskriver risiko for miljøet og menneskers helse. Her i Norge er næringen liggende for døden på grunn av smittsomme sykdommer, lakselusangrep, kjemisk resistens, rømninger og med spørsmål rundt bruk av nedfiskede fiskebestander i fôret som de siste spikrene i kisten.
I kampanjen beskyldes næringen for å være ansvarlig for et ikke oppgitt antall dødsfall blant dykkere og 64 arbeidere, samt flere hundre sjøløver og andre sjøpattedyr og fugler i Chile. Den uansvarlige oppførselen til norske selskaper som har virksomhet i Chile har resultert i store sosiale og miljømessige problemer i det sørlige Chile, hvor 20.000 jobber er mistet de siste tre årene.

 

Kampanjen har også alliert seg med den canadiske biologen Otto Langer som var blant intervjuobjektene i dokumentarfilmen ”Farmed Salmon Exposed: The Global Reach of the Norwegian salmon farming industry” som blant annet ble vist i Paris i fjord og på ulike filmfestivaler rundt om i verden.

 

Kurt Oddekalv oppgis i materialet som er sent ut i forbindelse med kampanjen som en av tre kontakter. Norges Miljøvernforbund har i dette materialet fått oversatt organisasjonens navn til Green Warriors of Norway.

 

På sin hjemmeside oppgir GAAIA organisasjonene Global Aquaculture Alliance og Aquaculture Stewardship Council som sine viktigste motstandere. Hvorfor disse er motstanderne begrunnes med at blant grunnleggerne av Global Aquaculture Alliance er selskapene Monsanto og Cargill som begge utvikler genmodifiserte organismer. Den andre erklærte motstanderen Aquaculture Stewardship Council har partnere og støttespillere som inkluderer miljøorganisasjonen WWF, fôrprodusenten Nutreco og store butikkjeder som Kroger, Edeka, Sysco, Metro og Ahold.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.