-EU’s endring av regelverk for biprodukter, som etter alt å dømme blir vedtatt i november i år, vil da også omfatte fiskeoljer. Konsekvensen ved dette vil være at fiskeolje som ikke har råvarekvalitet eller er produsert under betingelser som er godkjent for humankonsum, heller ikke kan brukes som tilskudd eller tilsetning i produkter til humankonsum. Mesteparten av fiskeoljen som produseres i dag kommer som et biprodukt ved produksjon av fiskemel, som igjen går til dyrefor. Oljen er derfor egentlig ikke egnet til humanføde. Det sier ernærings- og forskningssjef Knut Erik Gulbrandsen i Marine Harvest.


[raw]

Gulbrandsen forteller at EU sin biprodukt forordning gjeldene også for fiskeolje skulle vært innført i november i fjor, men ble utsatt ett år. Det nye regelverket vil bety at mange som i dag bruker fiskeoljer produsert i fiskemelfabrikker i kosttilskudd og lignende, vil få problemer. Disse produsentene jobber derfor i dag febrilsk for å endre produksjonsprosessen slik at oljen deres kan bli godkjent av det nye regelverket.

 

-I Marine Harvest har vi et fortrinn fordi vi tar ut oljen umiddelbart fra en blodfersk råvare som er basert på humankonsum. Bakdelen er at laks ikke har like høyt innhold av Omega-3. Sydamerikanske sardiner, som brukes i fiskemelproduksjonen og som mye av dagens olje kommer fra, har et betydelig høyere innhold av Omega 3 og et fortrinn i så måte. Men faren til denne oljen er et raskere innslag av harskhet, slår Gulbrandsen fast.

 

Han forteller videre at olje fra fisk fangstet i varmere strøk generelt blir raskere harsk på grunn av det høye innholdet av umettede fettsyrer (som er godt for helsen). Alle langkjedete umettede Omega-3 fettsyrer har marin opprinnelse, og jo ferskere oljen er, jo bedre vil utgangspunkt være for den videre stabiliteten til oljen.

 

Harskhetsutvikling i fiskeolje er generelt negativt, fordi man da får høyere innhold av frie fettsyrer ved oksidering av Omega-3 fettsyrer. Når prosessen først er i gang, er den umulig å stoppe. Det er årsaken til at det er så viktig med ferske råvarer og bruk av effektive antioksidanter under raffineringsprosessen, noe som gjør at harskhetsprosessen vil gå betydelig langsommere, opplyser ernæringsfysiologen.

 

Knut Erik Gulbrandsen jobber med forskning og utvikling på ingredienser i Marine Harvest, blant annet på lakseolje og protein. Han forteller at selskapet i dag er i ferd med å ta stilling til hva de skal gjøre videre med reststoffene som blir igjen etter at lakseoljen er raffinert ut. Oljen utgjør omtrent en tredjedel av restråstoffet. Resten er protein og vann, som per i dag går direkte som fôr til pelsdyrnæringen og til smågris. Og dette er et rimelig produkt. Det beste for Marine Harvest vil være å videreforedle restproduktet til humankonsum og petfood, som for eksempel proteinhydrolysater til bruk i kosttilskudd og lignende, et produkt som er langt bedre betalt. Dette er fullt mulig, men selve prosessen er relativt dyr, og avgjørelsen ligger derfor et år eller to frem i tid, opplyser forskeren.

[/raw]