DEL

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg.Hansen har pålagt oppdrettsnæringen å gjennomføre nye tiltak mot lakselusa.


( 20.12.2010 )

[raw]

– Jeg harn fastsatt en forskrift som pålegger oppdrettsnæringen å gjennomføre samordnede vinter og våravlusinger også i 2011. Forskriften er en oppfølging av fjorårets avlusningskampanjer som viste seg å være svært vellykket. Jeg har samtidig fastsatt endringer i den nasjonale luseforskriften som gir bedre oversikt over lusestatus og over bruk av lusemidler, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

– Tall fra Havforskningsinstituttet viser at laksesmolten i år kunne vandre ut til havet med lav lusebelastning. Dette viser at samordnet vinter- og våravlusing er et viktig tiltak for å sikre villaksen, og derfor gjentar tiltaket vinteren og våren 2011, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Alle oppdrettsanlegg med laksefisk på kysten fra Rogaland til og med Nordland vil bli pålagt å gjennomføre to samordnede avlusinger før den ville laksesmolten forlater elvene. Den første avlusningen skal gjennomføres i januar, med de samme tiltaksgrensene som i den nasjonale luseforskriften. Gevinsten her vil ligge i samordningseffekten. Ved våravlusingen vil man i tillegg til samordningseffekten oppnå ytterligere effekt ved at tiltaksgrensen settes til 0,1 lus pr fisk i gjennomsnitt.

 

Det blir også innført krav om hyppigere rapportering av lusetall, samtidig som det innføres nye krav til at oppdretter rapporterer til Mattilsynet hvilket virkestoff og mengde som blir brukt ved lusebehandling.

 

– Hyppigere rapportering av lusetall og ny meldeplikt for virkestoff og mengde ved behandling vil gi oss bedre oversikt både over lusetallene, og over potensiell miljøpåvirkning av lusebehandlingene, avslutter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.