DEL

Fiskeri og kystdepartementet fastsatt en ny forskrift om bekjempelse av lakselus som vil bidra til å redusere problemene med lakselus og begrense resistensutvikling i akvakulturnæringen.


( 18.08.2009 )

[raw]

– Dette er et langt skritt i retning av å få kontroll med en av de viktigste miljøutfordringene i norsk havbruksnæring, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

 

Forskriften gir forvaltningen de verktøy som er nødvendig for å få mengden lakselus ned på et nivå hvor den ikke lenger er et problem for villfisken.

 

De nye tiltakene omfatter meldeplikt ved mistanke om resistens, krav til at behandling mot lakselus som hovedregel skal gjennomføres i lukkede behandlingsenheter (for å sikre at fisken behandles med tilstrekkelig høy konsentrasjon av lusemidlet), og nye metoder for telling og dokumentasjon av mengden lakselus i akvakulturanleggene.

 

Problemene med resistensutvikling mot medikamenter som benyttes i bekjempelsen av lakselus, gjeninnføres differensierte tiltaksgrenser. Dette innbærer at tiltaksgrensa blir 1 lus pr fisk på høsten, og 1 lus pr 2 fisk resten av året. Dette gjør at vi ikke behandler mer enn nødvendig, og bidrar til å hindre resistensutvikling. Forskriften gir også Mattilsynet hjemmel til å planlegge koordinerte avlusninger i geografiske områder ved enda lavere tiltaksgrenser, dersom hensynet til villfisken krever det.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.