For andre gang på omtrent et år, viser forskning at fisk har godt av mosjon. Denne gangen er det laksens ryggrad som viser seg å komme – bokstavelig talt – styrket ut av økt svømmeaktivitet.


( 15.09.2009 )


[raw]

Å svømme mot strømmen, og gjerne mot sterk strøm, er naturlig for laks. Vitenskapelige forsøk viser at slik aktivitet ikke bare er naturlig, men også sunt. Den fysiske aktiviteten styrker laksens ryggvirvler, og ser dermed ut til å være bra for fiskens helse, velferd og produktkvalitet.

 

Forskerne anbefaler derfor at laksens svømmemulighet tas i betraktning når man skal fastsette oppdrettsbetingelser og konstruere oppdrettsfasiliteter. Ved å stimulere laksen til å svømme raskere, kan man forbedre laksens beinkvalitet og potensielt redusere sykdom knyttet til skjelettet, spesielt ryggradsdeformiteter.

 

Uendret virvelarkitektur, men høyere mineralinnhold
Tidligere har det ikke vært kjent om knoklene i beinfisk, så som laks, tilpasser seg individets aktivitetsnivå på samme måte som landdyr. I motsetning til landdyr, bruker ikke fisken skjelettet til å holde seg “oppreist”; vannets oppdrift gjør at fisken ikke opplever noe tyngdekraft. For fisk er derfor hovedfunksjonen til ryggraden å bidra til svømmebevegelsen.

 

Forsøkene bekrefter imidlertid at også laksens skjelettsystem tilpasser seg den belastningen som skjelettet utsettes for, og tilpasser seg fiskens aktivitetsnivå. Forskerne lot en gruppe laksesmolt svømme i relativt rolig vann i tre måneder, mens en annen smoltgruppe måtte forholde seg til tre måneder med sterkere strøm. Gruppen med sterkest strøm og høyest svømmeaktivitet, endte altså opp med sterkest ryggvirvler.

 

Laksens lengde og vekt ble ikke endret av aktiviteten. CT-undersøkelser og digital rekonstruksjon av virvelen viste at heller ikke virvlenes arkitektur ble endret, inkludert beinvolum, beinoverflate og beinplatetykkelse. Det var derfor selve materialet i beinvevet som ble sterkere, ved at mineralinnholdet i beinsubstansen økte.

 

Bakgrunn
Også et annet prosjekt som har undersøkt “trening” av fisk, har påvist positive helseeffekter av økt svømmeaktivitet. Dette prosjektet viste i fjor at veltrent fisk hadde større sjanse for å overleve smitte av virussykdommen IPN (infeksiøs pankreasnekrose), men også at trening kan bidra positivt til fiskens vekst.

 

Prosjektet som har undersøkt laksens ryggrad, “Developmental and growth dynamics of the vertebral column in Atlantic salmon”, er gjennomført ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet, på oppdrag fra Norges forskningsråd og forskningsfondet FHF. FHL har fulgt opp prosjektet for FHF.

[/raw]