DEL

Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blir ikke nye konsesjoner. Det vil bli tilbudt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser (økt maksimal tillatt biomasse). Det vil bli gjort unntak for enkelte kyst- og fjordområder der vekst ikke anses forsvarlig ut fra miljømessig bærekraft. Samtidig vil nye miljøtiltak innføres for hele næringa.


( 18.08.2009 )

[raw]

-Havbruksnæringa er en viktig næring for Norge. Regjeringen følger også i 2010 opp sin strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring og tilbyr lakseoppdrettsnæringen nye muligheter for vekst, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.
 
Oppdrettere vil få et tilbud om økt MTB på konsesjonsnivå, mot vederlag. Dette betyr at de kan øke biomassen i sitt oppdrett – hvis de har eller får tillatelse til slik utnyttelse på lokalitetsnivå.
 
-Jeg mener en økning i produksjonskapasiteten kan gjøres innenfor miljømessige akseptable rammer. Kapasitetsøkningen vil ikke kunne benyttes i områder hvor vekst ikke ansees som miljømessig forsvarlig. Foreløpig vet vi at dette vil gjelde Hardangerfjorden og de nasjonale laksefjordene. Også andre områder er under vurdering, sier Helga Pedersen.

 

Ett av tiltakene for å møte de viktigste miljøutfordringene er fastsettelsen av ny luseforskrift. Denne omfatter nye og strengere krav til hvordan behandling mot lakselus skal gjennomføres. Fiskeri- og kystdepartementet har også i dag sendt et drøftingsnotat på høring som skal resultere i strengere krav til transport av fisk. I tillegg bevilges 15 mill. kroner til forskning og overvåkning m.v. for gjennomføring og oppføling av Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring.

[/raw]

DEL
Forrige artikkelShetlands nye flaggskip
Neste artikkelNye tiltak mot lakselus

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.