DEL

Myndighetene i Shanghai, Kina, har bekreftet at det er funnet spor av melamin i fôr til fiske- og rekeoppdrett. Mer enn hundre fiskefôrprodusenter vil nå bli inspisert og omfattende tester av oppdrettsfisk og reker vil bli gjort for å finne ut om melamin i fôr fører til at plastikkmaterialet blir tatt opp i kjøttet til fisk og reker. Også EU har funnet store konsentrasjoner i soya til bruk i fôr.


( 05.11.2008 )

[raw]

Det importeres også soyaprodukter til Norge for bruk i dyre- og fiskefôr. Men det er ingen grunn til å tro at melaminforurenset soya har blitt brukt i norskprodusert fiskefôr.

 

 – Det er lettere å blande melamin in i fiskefôr enn i de fleste andre fôrprodukter siden melamin kommer i pulverform, sier analytiker Wang Changmei i den kinesiske organisasjonen for fôrprodusenter i et intervju med nyhetsbyrået Interfax.

 

Melamin som har blitt kjent etter at kinesiske tørrmelkprodusenter gjorde at et stort antall barn døde eller ble alvorlig forgiftet etter å ha fått I seg store konsentrasjoner av melamin gjennom melkeprodukter, er plastråstoff. Svært mye av herdet plastikk blant annet brukt i glass, fat og andre produkter av herdet hard plastikk er produsert med melamin som viktigste bestanddel.

 

Tetter til nyrene

Når kroppen tar opp melamin gjennom mat har den problemer med å skille stoffet ut, og det lagrer seg i nyrene. Resultatet er nyrestein, og i verste fall nyresvikt med døden til følge. I Kina har tørrmelkprodusenter blant inn melaminpulver i tørrmelkpulver for å få laboratorietester til å vise høyere innhold av proteiner enn det i virkeligheten er. Det må helt egne tester til skal melamin skilles fra proteiner. Resultatet er at melamin er funnet i en lang rekke produkter hvor det brukes tørrmelk i fremstillingen. Forrige uke ble det også påvist melemine i eggene til fire kinesiske produsenter. Etterforskning pågår nå for å få fastslått hvordan melaminet har kommet inn i eggene. Mistanken heller mot fôrprodusenter som kan ha tilsatt melemine i fjærkrefôr.

 

Det er ikke rapportert om at mennesker har fått nyresvikt eller nyrestein som følge av melaminforurensede egg. Men lite er kjent med hensyn til hvordan melemine akkumulerer seg i nyrene på mennesker og hvor raskt det skilles ut. Det er mistanke om at svært små mengder med melamin kan være skadelig på grunn av at nyrene har problemer med å skille ut plaststoffet.

 

Billigere enn ”annet” protein

Melamin blir brukt ulovlig siden det er rimeligere enn de fleste proteiner. I juli i fjor ble det i Kina forbudt å tilsette melamin i dyre- og fiskefôr. Men siden den kinesiske plastindustrien produserer store mengder med melamin, blir restene fra produksjon av plastgjenstander malt opp til pulver og solgt svært billig.

 

– Normal melamine koster rundt 10,000 yuan (9850 kroner) per kilo, hvilket er rundt samme pris som melkepulver. Oppmalte rester av melamin selges derimot for bare 800 yuan (790 kroner) per kilo. Det er mye rimeligere enn alle mat- og fôrproduktene hvar dette har blitt blandet inn, sier en representant for Tinjin Kaiwei Chemicals Co. Ltd til Interfax. Melaminet brukt i som ulovlig tilsettning i matvarer og fôr er med andre ord industrielt avfall.

 

Ifølge professor Mai Kangsen ved Ocean University I kina er det grunn til å anta at akvakulturindustrien i Kina er landets største avtaker av melamin i Kina.

 

Skremmende funn i soya i EU

Hver uke sjekkes store mengder sjømat, deriblant oppdrettsreker, fra Kina ved grensepassering inn til EU. Til nå har det ikke blitt påvist høye nivåer av melamin i kinesiske oppdrettsprodukter. Grenseverdien for melamin i matvarer er 2,5 milligram per kilo.

 

Det importeres også soyaprodukter til Europa fra Kina for bruk i dyrefôr. Sist uke ble et parti med ”soya cake” for bruk i dyrefôr stoppet av franske myndigheter på da tester viste ne konsentrasjon på 410 milligram melamin per kilo. Det er 164 ganger over tillatt mengde.

 

Kan avgi kreftfremkallende formalin

En annen fare ved melamin er at plaststoffet kan av gi det kreftfremkallende stoffet formaldehyde, også kjent som formalin. Slovakiske myndigheter beordret sist uke et parti med melaminplater destruert på grunn av stor migrasjon av formaldehyd. Produktet var importert fra Kina via Polen.

 

Proteinfôrvarer til Norge må sjekkes

I Norge har Mattilsynet undersøkte ti kinesiske produkter som innehold melk. Ingen av disse hadde innhold over grenseverdien. Fem av produktene inneholdt melamin under lovlig grenseverdi.  – Det har, skriver Mattilsynet på sine nettsider, i den senere tid også kommet melding om funn av melamin i egg og kjøtt i Asia. Dette stammer trolig fra tilsetting av melamin til dyrefôret. Hensikten med tilsetting av melamin i dyrefôr var svindel med proteininnhold, det samme som var tilfellet for tilsetting av melamin i melk.

 

Mattilsynet har god kontroll på hva som kommer inn i landet av produkter som kan være utsatt for melamintilsetting. Det er allerede forbud mot import av melke- og eggprodukter fra Kina. Kjøttimport fra Kina er heller ikke tillatt. Import av fôr fra Kina forekommer i svært liten grad og alle partier av proteinfôrvarer fra Kina skal analyseres for melamin.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.