DEL

– Havbruksnæringen har et ansvar for den situasjonen som har oppstått, og næringen tar ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med lusesituasjonen. Vi er fornøyd med at Fiskeri- og kystdepartementet deler dette synet, sier Geir Andreassen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).


( 26.11.2009 )

[raw]

Torsdag formiddag var havbruksnæringens representanter invitert til arbeidsmøte i Fiskeri- og kystdepartementet med lusesituasjonen som tema. Næringen har kontinuerlig informert embedsverket om utvikling og konkrete tiltak, men politisk ledelse inviterte til eget møte for å forsikre seg om at det luseforebyggende arbeidet i næringen har høyt nok tempo.

 

– Departementets politiske ledelse var tydelig på at de har fiskehelse og miljøspørsmål høyt på sakskartet, og forventer at havbruksnæringen gjennomfører nødvendige og koordinerte tiltak. FHL orienterte på sin side om igangsatte og planlagte tiltak som det har vært jobbet med i lengre tid, sier Andreassen.

 

Etter lave lusetall i vår har mengden av krepsedyret ”lakselus” økt de seneste månedene, og er nå på nivå med 2002. I to geografiske områder er det tendenser til resistens mot tradisjonelle lusemidler, og frykten er at lusenivået skal være høyt når smolten vandrer ut fra elvene våren 2010.

 

– Det er tre faktorer som er avgjørende for at vi skal lykkes i månedene frem til smoltutvandringen: For det første må bedriftene gjøre en grundig jobb og koordinere arbeidet med sine naboer. For det andre må offentlige myndigheter koordinere sitt arbeid og være løsningsorienterte. For det tredje må ikke næringen pålegges begrensninger og panikktiltak som hindrer Norge i å finne de kloke løsningene, sier Andreassen.

 

I august 2009  ble det innført en luseforskrift som gir Mattilsynet vide fullmakter til å gjennomføre tvangstiltak dersom havbruksnæringen ikke selv tar nødvendige grep, eller situasjonen kommer ut av kontroll.

 

Havbruksnæringen iverksetter nå den største koordinerte satsningen noensinne for å unngå at lusenivået i sjø skal være et problem for oppdrettslaks og villaks til våren.­­­ Det investeres nå milliardbeløp i fiskehelse, forskning og utvikling.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.