– Det har skjedd en kraftig endring av lakselussituasjonen den siste tiden. Dersom havbruksnæringa skal ha en langsiktig og bærekraftig vekst, må vi finne løsninger på dette problemet. Derfor ønsker jeg å drøfte status og tiltak både på kort og lang sikt med de viktigste aktørene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.


( 23.11.2009 )

[raw]

Sammenliknet med tidligere år er det i år registrert betydelig høyere nivåer av lakselus i oppdrettsanleggene. Det meldes samtidig om et økende antall tilfeller der lusetallene i anleggene ikke har gått ned så mye som forventet etter behandling, noe som kan tyde på ikke optimal gjennomføring av avlusingen, eller nedsatt effekt av behandlingsmidlene.

 

– Dette kan vi ikke leve med, og vi må i fellesskap finne løsninger som gjør at vi kan nå målene i regjeringas strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Det vil derfor bli avholdt et møte i Fiskeri- og kystdepartementet torsdag den 26. november med deltakere fra fagmyndigheter, næring, kunnskapsstøttemiljøer og forskningsfinansiører. Hovedsaken på møtet blir å etablere en felles plattform for status, samt en forståelse for behovet for fremtidige tiltak.

[/raw]