Lusenivået gikk i desember ned i hele landet. Lusenivået er tross nedgang fremdeles høyt og må ytterligere ned til våren.


( 13.01.2010 )


[raw]

– Det er helt nødvendig at næringa jobber hardt utover vinteren og våren med å få lusetallene ytterligere ned. De koordinerte vinter- og våravlusningene vil være viktige tiltak for å oppnå dette, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Slike samordnede avlusinger har tidligere gitt god effekt og det forventes at vinteravlusingen i januar og våravlusingene i mars / april vil kunne bidra til at villaksen til våren kan vandre ut i havet uten å bli infisert av lakselus.

 

Mattilsynet melder at det nå er færre anlegg som overstiger tiltaksgrensene, og overskridelsene er lavere enn hva de har vært tidligere. Lusenivået er imidlertid dobbelt så høyt som på samme tid i fjor. Mattilsynet følger nå spesielt opp de anleggene som ligger over tiltaksgrensen og jobber bredt opp mot næringen for at lusenivået skal være lavest mulig.

 

– Jeg er tilfreds med Mattilsynets arbeid med tilsyn og tiltak og er i dag forsikret om at denne innsatsen fortsetter med full styrke, avslutter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

[/raw]