DEL

Europeiske importører kutter importen av norsk laks. Fishpool melder om fallende laksepris og eksperter mener laksen har blitt for dyr. Uka før påske var snittprisen FOB Oslo for fersk laks 43,55 kroner. Mye tyder på at prisene går mot et raskt og kraftig fall.


( 26.04.2011 )

[raw]

Mangel på chilensk laks og høy etterspørsel har presset lakseprisen himmelhøyt. De fleste oppdrettere får nå godt over dobbelt så mye for laksen som det koster å produsere denne. Men samtidig har laks blitt mindre konkurransedyktig mot annen fisk og andre proteinkilder som kylling og storfekjøtt.

 

I sitt siste utgave av nyhetsbrevetReLAKSation, skriver det britiske markedsanalytikerselskapet Callander McDowell:

 

– Sist uke var en representant i Frankrike for å gjennomføre en ”før-påske” vurdering og kartlegging av butikksektoren. Hans vurdering er at tilbudet av røykelaks bare er en skygge av hva det pleide å være. Det synes tydelig at lakserøykeriene ikke satser like hardt på å produsere som de gjorde tidligere. Vi antar at røykeriene finner det vanskelig å produsere røykt laks til en pris som butikkjedene er villig til å betale. Derfor er butikkhyllene relativt tomme på et tidspunkt da salget av røykelaks er forventet å være høyt.

 

Det er ifølge Callander McDowell ikke bare i Frankrike at laksesalget har sakket av. I Storbritannia viser markedsundersøkelser at konsumentene skifter fra fersk til fryst fisk. Hovedårsaken er pris. Callander McDowell sier i nyhetsbrevet at de tror at mange kunder nødvendigvis ikke skifter til fryst fisk, men velger andre proteinkilder. En markedsundersøkelse viser at omsetningen av fersk fisk har falt ti prosent. Samtidig har forbruket av fryst fisk bare økt med 3,5 prosent i Storbritannia.

 

Fryst las er atskillig rimeligere enn fersk. I Storbritannia kan fryst laksefilet bli kjøpt for GBP 6,25 per kilo. Fersk filet koster det doble. Til tross for den store prisdifferansen er det lite som tyder på at britiske kunder utnytter prisfordelen. Selv om de så gjorde, ville det i stor grad bety lite for lakseoppdretterne. Det er i første rekke amerikansk pukkellaks som selges fryst i det britiske markedet.

 

Det er nå mange faktorer som tyder på at lakseprisen nå er høyere enn det importørene I Europa er villig til å betale. Røykerier og filetfabrikker sliter med å få butikkjedene til å betale en pris som dekker produksjonskostnadene. Så langt har lakseeksporten økt med 2,3 prosent i kvantum, fra 241.000 tonn til 247.000 tonn. Mens eksporten av fersk laks har økt, har det vært et kraftig fall i eksporten av filet. Uka før påske viste eksporttallene fra Eksportutvalget for fisk at det var eksportert 15.883 tonn filet, mot 19.879 tonn samme tid i fjor. Det er et fall på hele 20,1 prosent. Så godt som hele dette fallet har kommet i USA. Der kjemper norsk laks både mot motstandere av lakseoppdrett, og mot rimelig lokal villaks.

 

Det som kan redde lakseprisen fra et dramatisk fall er biomassen, som er noenlunde på samme nivå som i fjor på samme tid. Men svært liten vekst i eksporten så langt i år kan også bety at det skal svært lite fall til i enkelte markeder før det blir overskudd av laks i markedet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.