Infeksjonen av lakselus i 2008 var fortsatt kronisk høy langs store deler av Norskekysten. Noen av de nasjonale laksefjordene ser ut til å ha positiv effekt. Dette gjelder spesielt de største, som for eksempel Trondheimsfjorden.


[raw]

Flere av de aller minste laksefjordene, som for eksempel Etne og Isfjorden, ser ut til å ha liten eller begrenset effekt av å ha blitt nasjonal laksefjord, heter det i en helt fersk Nina-rapport som evaluerer laksefjordordningen.

 

Rapporten heter “Nasjonal lakselusovervåkning 2008 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten samt i forbindelse med evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder”.
Oppdragsgivere har vært Mattilsynet, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd og Marine Harvest.
Rapporten viser ifølge forfatterne at målet i den nasjonale handlingsplanen mot lakselus ennå ikke er oppnådd.
– Noen av de nasjonale laksefjordene ser ut til å ha positiv effekt. Dette gjelder spesielt de største, som for eksempel Trondheimsfjorden. Flere av de aller minste laksefjordene, som for eksempel Etne og Isfjorden, ser ut til å ha liten eller begrenset effekt av å ha blitt nasjonal laksefjord.

 

 

I rapporten tas det til orde for en bedre synkronisering og lavere tiltaksgrense for avlusning ved oppdrettsanlegg.
– Dette kan bidra til å nå målet om “ingen negativ effekt” og godt under 10 lus per villfisk. Dersom dette ikke hjelper kan det bli nødvendig å redusere eller endre produksjonen av oppdrettslaks i områder med for mye lus, sier Bengt Finstad, seniorforsker i NINA.

 

Undersøkelsene er utført av NINA i samarbeid med Nofima og Havforskningsinstituttet. Bengt Finstad mener de må gjentas over flere år før konklusjoner kan trekkes.
– Men det er tydelig at utvandrende laksesmolt og sjøørret møter et generelt forhøyet infeksjonstrykk i ytre fjordog kystområder. Den totale biomassen av oppdrettslaks kan derfor være så høy at selv lovlige luseantall per fisk ikke er tilstrekkelig til å redusere infeksjonstrykket til et bærekraftig nivå, sier han.
Den synkroniserte vinteravlusningen som har vært gjennomført langs kysten av Vestlandet og til og med Møre og Romsdal, synes ikke å ha vært tilstrekkelig til å redusere infeksjonsbelastningen til et bærekraftig nivå, selv om en positiv tendens kan observeres i enkelte systemer.
– Selv om oppdretterne i Norge generelt har gjort en meget god jobb når det gjelder å bekjempe lakselus, har produksjonen økt så mye at mer effektiv lakselusbekjempelse “spises” opp av produksjonsøkningen, sier Finstad.

[/raw]