DEL

Produksjonen av norsk oppdrettslaks øker, og kommer i 2008 trolig til å ligge noe høyere enn det veldig gode fjoråret. Det viser tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.


( 15.04.2008 )

[raw]

– I fjor lå veksten på 22 prosent i uttak av laks fra opdrettsmerdene blant annet ved å bygge ned biomassen noe. Vi kommer til å produsere enda mer i år, men veksten blir moderat i forhold til fjoråret, sier fagsjef for statistikk og marked i FHL Jon A. Grøttum. Han bygger sin vurdering på utviklingen i salget av fiskefôr. Hittil i år ligger forbruket av for mellom en og to prosent høyere enn i 2007.

 

– Denne begrensede veksten i foromsetningen reflekterer den faktiske situasjonen i næringen akkurat nå. Biomassen, mengden laks i sjøen, er noe høyere enn i 2007. Samtidig gjør lave sjøtemperaturer at tilveksten er lavere enn fjoråret da det var varmere i vannet. På basis av det vi vet nå konkluderer vi med at det blir en kontrollert vekst i uttaket av oppdrettslaks i år, sier han.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.