Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ignorerer råd fra direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN), fiskeridirektør Liv Holmefjord og stort sett det som finnes av miljøbevegelse i landet når hun varsler fem prosent økning i lakseproduksjonen neste år. Foreløpig har ikke saken blitt en del av valgkampen, men de kan antakelig raskt utvikle seg til en komplisert og ubehagelig sak for Sosialistisk Venstreparti som har valgt en klar miljøprofil i valgkampen.


( 19.08.2009 )

[raw]

Fiskeridirektøren innrømmer ovenfor Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no at statsråden i denne sammenheng ikke handler i tråd med Fiskerdirektoratet sine faglige råd.

 

– Jeg ville at det skulle settes av midler til forvaltningsrettet forskning før en økte den nasjonale produksjonen av laks og ørret enda mer, men jeg registrerer jo at Helga Pedersen velger å gjøre dette parallelt, sier Holmefjord. I valgkampen har Arbeiderpartiets manglende ja eller nei til oljevirksomhet i Lofoten blitt forklart med at en først vil foreta alle utredninger, for deretter å beslutte når nok faglig informasjon foreligger.

 

Til tross for at foreningen Norske Lakseelver i noe som av mange kan oppfattes som et skrik om hjelp har truet oppdrettsnæringen med erstatningskrav for skader den har påført norske lakseelver, parallelt støttet av et varsku fra to viktige direktorat, velger ministeren å åpne for ytterligere vekst. Den eneste årsaken til at dette ikke har blitt et stor valgkampsak enda er at de andre partiene antakelig ikke har et klart standpunkt. Selv om SV isolert sett kan tjene på saken spørs det om de vil svekke muligheten for et flertall for den rødgrønne regjeringen ved å bringe saken på banen nå. Fiske etter laks har heller aldri vært en naturlig kampsak for et parti på venstresiden. Laksefiske lukter fortsatt av adel, rikfolk og kongelige.

 

Det er sterkt beklagelig at fiskeriministeren, som fra årsskiftet gjør vanlige folk til miljøkriminelle hvis de fisker en sei under minstemål, eller ikke slipper ut en liten hvitting med gjellene revet i stykker av en fiskekrok, ikke er villig til å lytte til Sollie, Holmefjord, WWF, NJFF, Norske Lakseelver og mange andre organisasjoner og interessegrupper som advarer mot uhemmet vekst innen lakseoppdrett.

 

Jeg har mange ganger hevdet at norsk Oppdrettsnæringen ene og alene ikke er grunnen til problemene som har for norske villaksstammer. Men det er min mening at vi nå må utrede konsekvensene av økt produksjon av laks og ørret før, ikke parallelt eller etter at en økning har kommet. Føre var, er normalt et godt prinsipp.

 

For noen norske oppdrettere vil det være verdi i å øke produksjonen nå mens Chilensk laksenæring er nede for telling. Men lakseprisene til nå i år har også vist at oppdretterne tjener på et marked med begrenset tilgang på laks. Selv om prisen har falt i sommer, var prisen i forrige uke fortsatt over 30 kroner FOB Norge for fersk laks. Oppdrettsnæringen tjener penger som gress. Den burde selv mant til forsiktighet, istedenfor å la seg drive av de samme økonomiske mekanismer som ligger bak krisen i Chile. Sykdom er ikke årsaken til problemene i Chile. Sykdom er et resultat av grådighet og uhemmet vekst. Det kan også sies at en bankraner som avrettes ved skyting dør av hjertestans.

 

Marine Harvest, Cermaq og andre har ikke protestert mot vekste i Chile. De harmed åpne øyne og dollartegn i øyene deltatt i kappløpet som har blitt til en miljøkatastrofe. At den norske stat som hovedaksjonær i Cermaq har vært aktiv deltaker burde gi grunn til ettertanke. En kan tillate seg å lure på om Cermaq og Fredriksen som flørter med å putte norsk flagg på noen fartøyer, har større innflytelse enn direktorater og organisasjoner. 

 

Jeg håper på fortsatt vekst i norsk lakseproduksjon. Men det er nå all grunn til å ta en pust i bakken for å utrede effektene av en del eksisterende problemer som enorme mengder lusesmitte og genetisk forringing av villaksstammer på grunn av rømming, forurensning av fjorder av avfall fra oppdrettsanlegg og også få på plass rettferdige prinsipper for å løse de arealkonflikter som opprettelse av nye oppdrettslokaliteter medfører. Behovet for nye lokaliteter vil være der selv om ingen nye konsesjoner tildeles i 2010.

 

Helga, du står i fare for å bli en større trussel mot villfisken enn både turistfiskere og sportsfiskere til sammen. Hvordan kan du bli forventet å bli tatt alvorlig når du ber en guttunge om å sette tilbake en liten sjøørret, når din regjering gambler med eksistensen til både villaksen og sjøørreten?

[/raw]