Norske elveeiere har gjennom deres organisasjon Norske Lakseelver i lengre tid raslet med sablene. En trussel om å kreve norsk oppdrettsnæring for erstatning for tap de mener de er påført som følge av økt dødelighet hos villaksen, henger i løse lufta. Et søksmål kan bli en svært dyr erfaring skulle de ikke lykkes. Men det er en dårlig trøst at sabelraslingene neppe ender med langdryge og dyre forhandlinger i en rettssal.


( 27.03.2009 )


[raw]

I går kom en mer håndfast strategi på plass fra Norske Lakseelver. De anmodet Mattilsynet om å pålegge umiddelbar tvangsslakting og/eller tilbakekalling av konsesjoner for Marine Harvest sitt anlegg på Selvågen i Nord-Trøndelag.

 

I et intervju med Norsk Fiskeoppdrett bekrefter kommunikasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest at de har hatt uakseptable mengder med lus på laksen ved dette anlegget. Men laksen er avluset, og den blir nå slaktet i henhold til planen og vil være borte når smolten skal vandre ut fra elvene, opplyser Marine Harvest, som samtidig har stilt seg selv lagelig til hugg. – Det er mangel på kunnskap om lusen, sier Christiansen, som oppfordrer til at det kommer på plass bedre metoder for avlusing og bedre samordning geografisk i avlusing og produksjon.

 

Selv om Norske Lakseelver nok vil trykke argumentasjonen til sitt bryst og hevde dette er en innrømmelse av manglende kontroll, og at nye restriksjoner, eventuelt tilbakekalling av konsesjoner bør være på sin plass, er likevel det å vedgå ”syndene”, bedre enn holdningen til FHLs adm.dir. Geir Andreassen. I pressen har han helt korrekt påpekt at Norske Lakselver driver en kampanje mot norsk oppdrettsnæring. Men når han samtidig som han vedgår at luseproblemet sannsynligvis blir forsterket av oppdrettsnæringen, trekker frem at lakselus er en naturlig del av økosystemet, blir det rett og slett dumt.

 

Det er mye som er en naturlig del av økosystemet: Kolera, tuberkulose, fugleinfluensa og for den saks skyld hodelus, for å nevne noe. Når Andreassen sier at ”luseproblemet sannsynligvis blir forsterket” lukter det feighet. I henhold til all logikk og all forskning medfører tette bestander økt smittespredning, det være seg av bakterier, virus, parasitter eller andre organismer.

 

Famlete svar på det svært så omtalte programmet om lakseoppdrett og bærekraft på NRK og svensk TV, burde få næringens fremste talsmenn til å innse at klare og ærlige svar er det som teller, ikke rundt grøten prat og demonstrasjon av manglende kunnskaper. Andreassen burde sagt som fakta er; – Lakselus er et stort problem som vi er nødt til å håndtere på en bedre måte enn det vi gjør i dag. FHL vil be næring og myndigheter om å få på plass tiltak som gjør at norsk oppdrettsnæring blir mer bærekraftig. Når verdens største oppdrettsselskap Marine Harvest ikke klarer å holde kontroll i sine merder, må det tøffere krav og sanksjoner til. Men Andreassen har valgt å vri seg som en ål istedenfor å gi klare svar som viser vilje til å ta ansvar.

 

Det trengs en offensiv linje i luseproblematikken. Lus er antakelig den største enkelttrusselen mot villaksen. En trenger verken å være en Oddekalv eller miljøfundamentalist for å innrømme det.

 

Klare regler for akseptabel mengde lus i et anlegg eksisterer. Men situasjonen ved Marine Harvest sitt anlegg viser at reglene neppe fungerer etter hensikten. Sviende sanksjoner mot brudd på reglene. Ressurser til ansvarlig myndighet, det være seg Fiskeridirektoratet eller Mattilsynet, som gjør dem i stand til å utøve kontroll av anleggene. Dette er tiltak som burde være i oppdrettsnæringens egen interesse. For når verdens største produsent av laks vedgår at de ikke har full kontroll, hvem har da kontroll? Når en TV-journalist en vakker dag spør Andreassen om hvordan stilltiende kunne godta at lakselusa desimerte villaksbestanden,… skal han da svare at det bare var et resultat av naturlige organismer i økosystemet?

[/raw]