DEL

Fiskeridirektoratet vil i løpet av 2008 gjennomføre fullkontroll på rundt 500 blåskjellanlegg fra og med Hordaland til og med Finnmark. Hensikten er å få kartlagt teknisk tilstand og om regelverket for blåskjellanlegg blir fulgt, melder direktoratets Fiskets Gang.


( 26.03.2008 )

[raw]

Fiskeri- og kystdepartementet nedsatte i fjor en arbeidsgruppe som skulle utrede praktiske løsninger på problemet knyttet til manglende opprydning i blåskjellnæringen. Dette har blant annet resultert i at Fiskeridirektoratet Region Sør gjennomførte fullkontroll på alle skjelltillatelsene i regionen i 2007.

 

Pålagt utbedringer
– Gjennom prosjektet «Skalldyroffensiven» ble skjellnæringen i sør kartlagt blant annet med tanke på drift og produksjon. I tilfeller hvor avvik fra regelverket ble oppdaget ble dyrkerne pålagt å gjennomføre utbedringer. I tillegg ble beslaglagt areal åpnet igjen ved inndragning av passive lokaliteter, forteller Helen Christiansen ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

 

Det ble også iverksatt tiltak for å starte opprydding av anlegg som ikke lenger var i drift og burde vært avviklet.

 

Glad for kontroll
Tor-Kristian Stevik er selv blåskjellgründer og styreformann i Oldermann Seafood AS. Selskapet har eierinteresser i anlegg fra Lyndal i sør til Bindal i Nordland, og hadde allerede i fjor kontroll på enkelte av sine anlegg.
Stevik er svært glad for at Fiskeridirektoratet gjennomfører en kontrolloffensiv innen blåskjellnæringen. Stevik understreker at det er viktig at Fiskeridirektoratet gir dyrkerne litt tid til å utbedre eventuelle mangler fordi både menneskelige og økonomiske ressurser er begrenset i næringen.

 

– Man må være klar over at dette er en ung næring hvor strukturer og rutiner er delvis mangelfulle og i endring, noe som kommer til uttrykk både når det gjelder drift og utforming av anlegg, sier Stevik.

 

– Under kontrollene i fjor fikk vi snakket med Fiskeridirektoratet sine inspektører og vi fikk god veiledning i gjeldende regelverk. Dette opplever vi som svært positivt og vi føler at myndighetene tar blåskjellnæringen på alvor, sier Stevik.

 

Blir varslet
Det er et tilsvarende opplegg Fiskeridirektoratet nå ønsker å gjennomføre i blåskjellnæringen i resten av landet.

 

– Alle blåskjelloppdretterne vil bli varslet om fullkontrollen forut for kontrollen, og vil samtidig få tilsendt et spørreskjema om høstingsestimater og om generelle opplysninger på selskapsnivå. Våre inspektører i regionene vil møte innehaverne for de ulike anleggene.

 

– En viktig hensikt med blåskjelloffensiver er å informere dyrkerne om gjeldende regelverk, og å starte tiltak for opprydding i tilfeller hvor anlegg ligger passive. Alle nøkkelopplysningene vi henter inn kan bli brukt i den fremtidige forvaltningen av blåskjellnæringen, forteller Christiansen.
Samarbeid med Mattilsynet, Kystvakten og Kystverket og i enkelte regioner bruk av egne fartøyer, skal bidra til å øke kvaltiten på kontrollene. Kontrollinstansene kan dermed gjennomgå mest mulig av regelverket ved en eventuell kontroll.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.