Den kanadiske oppdretterorganisasjonen Canadian Aquaculture Industry Alliance har utpekt torsk som den mest interessante av fire arter utpekt som fremtidig satsningsområde for kanadiske fiskeoppdrettere.


( 26.03.2009 )

[raw]

I tillegg til torsk er kveite, røye og sabelfisk utpekt som de mest interessante artene. Organisasjonen mener kanadisk oppdrettsnæring nå i for stor grad er konsentrert rundt oppdrett av laks.

 

Ifølge nettstedet fis.com forventer organisasjonen at verdien av de fire nye artene i 2020 vil være på 880 millioner kanadiske dollar (4,7 milliarder kroner). Hele 545 millioner kanadiske dollar (2,89 milliarder kroner) vil komme fra torskeoppdrett.

 

Arktisk røye, kveite og sabelfisk produseres allerede kommersielt i mindre kvantum. Det meste av oppdrettsproduksjonen vil bli eksportert til USA, EU og asiatiske markeder.

 

For norsk oppdrettsnæring vil planene hvis de realiseres i første rekke bety økt konkurranse for norsk oppdrettet torsk og kveite. Sabelfisk er en bunnfisk som lever I Stillehavet på dyp fra 300 til 2700 meter. Fisken er også kjent som smørfisk, blå torsk og sort torsk. Den er svært ettertraktet I det japanske markedet. Eksportørene bruker nå Omega-3 innholdet bevisst i markedsføringen av fiskearten overfor nye konsumentgrupper. Fisken har i følge de kanadiske oppdretterne 75 prosent høyere innhold av Omega-3 enn laks.

[/raw]