DEL

Som dokumentert her på kystmagasinet.no i går må det ha rømt mer enn fem hundre regnbueørreter ved Osterøy utenfor Bergen. Nå sier en representant for Sjøtroll at det er mer enn fem hundre, men at det han sa til NRK er klippet i stykker på en slik måte at han føler seg misbrukt.


( 10.03.2009 )

[raw]

– Det har rømt mer enn 500 regnbueørret i Osterfjorden. Men når NRK-Vestlandsrevyen klippet sammen sitt innslag beholdt det de ønsket på en måte som gjør at jeg føler meg misbrukt, sier Sveinung Sandvik i Sjøtroll AS til Kystmagasinet.no. Sandvik er også leder for Vestnorsk Havbrukslag.

 

– Det jeg sa til NRK var at når det er en større rømning av fisk fra en merd, så merker vi dette normalt på appetitten til fisken. Det går mindre fôr. I dette tilfellet merket vi ikke noen nedgang i forbruket av fôr.

 

– Vi valgte likevel å kontakte en gruppe sjarkfiskere vi har avtale med. Rundt hundre garn ble satt i sjøen i tre døgn. Men bare 183 fisk ble tatt. Noen av disse var åpenbart heller ikke fra denne rømningen. Fiskeridirektoratet ga oss skryt for vår reaksjon og innsats for å fange den rømte fisken.

 

– Når vi i ettertid ser at det har blitt tatt et stort antall regnbueørreter av sportsfiskere og fritidsfiskere på garn og stang i fjordsystemet, så forstår vi at det må ha rømt mer enn 500 fisk. Dette tallet som vi har oppgitt er et foreløpig estimat. Den fulle oversikt vil vi ikke ha før i mai når fisken i den aktuelle merden skal slaktes, forklarer Sandvik. Det er hans oppfatning at foreløpige tall ikke engang burde blitt offentliggjort.

 

 – I dette tilfellet gjentar pressen det som kom frem på NRK, og det virker som om vi bevisst har løyet om antallet rømte fisk. Det er noe jeg beklager på det sterkeste. Vi er ikke tjent med å lyve om disse tallene. Men så lenge vi ikke merket endringer i appetitten kunne vi heller ikke gå ut og si at mange tusen hadde rømt. Fortsatt er det umulig å si hvor mange fisk vi har mistet. Hvor mange som blir fanget av sportsfiskere er avhengig av temperatur i sjøen , hvor tett fisken holder seg samlet, om det er elver i nærheten av der den rømmer og mange andre faktorer. Det er med andre ord umulig å estimere antall rømte fisk på bakgrunn av antall oppfiskede fisk. Noen ganger tas svært få, andre ganger en stor andel av den rømte fisken, forklarer Sandvik.

 

Det som synes klart er at det foreløpig er fisket nærmere 2000 regnbueørreter i Sørfjorden og til dels Osterfjorden lengre ute. En oversikt satt sammen av Sveinung Klyve i Vaksdal kommune inneholder en oversikt over cirka 1400 fisk. I tillegg er det rundt 200 fisk tatt i senere tid som ikke er med i denne oversikten, samt rundt 180 fisk tatt da det ble forsøkt på gjenfangst av fisken. Fortsatt er det et stort antall fisk i sjøen over et større område. Går en derfor ut fra at kanskje halvparten av fisken nå er fanget, betyr det at antallet rømte fisk minst må være 5000.

 

– Det får vi som sagt svar på i mai. Vi burde som sagt merket en så stor rømming på 5-10.000 fisk fra en merd på fôrforbruket, sier Sandvik til kystmagasinet.no Han legger til at de i ettertid også ser at de burde drevet gjenfangsten i andre områder. Her ble det gjort en feil.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.