DEL

Investinor investerer 25 millioner kroner i kveiteoppdrettsselskapet Nordic Seafarms AS. Nordic Seafarms AS ble etablert i 1995. Selskapet er fullintegrert i oppdrett av kveite og selger sitt produkt under varemerket Nordic Halibut.


( 14.04.2010 )

[raw]

Nordic Seafarms AS har flere generasjoner med egen stamfisk og driver avl og rognproduksjon i Midsund i Møre og Romsdal, yngelproduksjon på Askøy i Hordaland, samt produksjon av settefisk og matfisk i Eide og Averøy i Møre og Romsdal.

 

Kveiteoppdrettsnæringen har vært gjennom en lang og krevende utvikling, og Nordic Seafarms AS er en av få kveiteoppdrettsselskap som nå er igjen i Norge. Næringen arbeidet lenge med å løse biologiske og teknologiske utfordringer, men disse faktorene har næringen i all vesentlighet kontroll på i dag.

 

Langsiktig og tålmodig arbeid har utviklet kveiteoppdrett til en kommersiell næring. Oppdrettskveite er i dag et ettertraktet nisjeprodukt med et godt omdømme i markedet.

 

Hvorfor dette selskapet?
– Nordic Seafarms har en fornuftig markedsstrategi, dessuten er selskapet fullintegrert. Det sistenevnte betyr at Nordic Seafood har kontroll på hele verdikjeden: stamfisk, rogn, yngel og matfisk. Vi anser dette som svært viktig, blant annet fordi tilgang på rogn og god yngel tidligere har vært en kritisk faktor i kveiteoppdrett, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør i Investinor.

 

Minst like viktig for Investinor er menneskene:

– Eiere, ledelse og ansatte i Nordic Seafarms har vært tålmodige og bygd selskapet stein for stein. De har gjort tingene i riktig rekkefølge, fått kontroll på biologisk risiko og produksjon først, så satset i markedet. De har hele tiden vært opptatt av å gjøre ting skikkelig, og å holde det de lover kundene. Dette er holdninger som skaper tillit og som vil lønne seg på lang sikt, sier Ann-Tove Kongsnes.

 

Riktig fase for Investinor
Nordic Seafarms kan tilby forutsigbar, helårs leveranse av kveite med jevn og førsteklasses kvalitet til kunder som er villige til å betale gode priser. Utfordringen for Nordic Seafarms er nå å vokse i flere markeder, samtidig som verdikjeden strømlinjeformes enda mer og lønnsomheten økes.

 

– Dette er nettopp denne fasen Investinor er til for, når fokus flyttes fra produktutvikling til markedsutvikling og internasjonalisering. Vi skal ta moderat teknologisk og biologisk risiko, men vi kan ta stor markedsrisiko, sier Ann-Tove Kongsnes.

 

Vekstmuligheter
Den norske oppdrettsbransjen for kveite står foran en interessant vekstfase. Aktørene i næringen har i samarbeid med Eksportutvalget for fisk posisjonert og markedsført oppdrettskveite under varemerket ”Norwegian White Halibut”. Næringen har på denne måten etablert en markedsnisje der det er mulig å oppnå gode priser for produktene.

 

Investeringen
Investinor investerer 25 millioner kroner i Nordic Seafarms AS av et totalt emisjonsbeløp på 54 millioner kroner. Medinvestorer er selskapets eksisterende aksjonærer.

 

Etter emisjonen vil Investinor AS eie 19 prosent av selskapet, og investeringsdirektør Ann-Tove Kongsnes blir styremedlem i Nordic Seafarms AS.

 

– Kapitalutvidelsen representerer et viktig bidrag til at Nordic Seafarms kan gjennomføre sin strategi og fortsette den positive utviklingen selskapet har hatt de siste årene. Det gir selskapet den nødvendige handlefriheten til å gjennomføre de investeringer og produksjonsforbedringer som er nødvendig for å ytterligere forbedre selskapets lønnsomhet, sier selskapets administrerende direktør, Inge Midtbø.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.