Lakseorganisasjoner fra hele verden samarbeider nå for å gjøre forbrukere mer bevisst på lakseproduksjon. Nå lanseres et helt nytt nettsted, opplyser FHL.


( 04.05.2011 )

[raw]

Det er den internasjonale organisasjonen International Salmon Farmers Association (ISFA), der Fiskeri og Habruksnærings Landsforening (FHL) er medlem, som står bak det nye nettstedet www.salmonfarming.org. ISFA består av havbruksorganisasjoner i Canada, Færøyene, Chile, Irland, USA, Island, Tasmania i tillegg til Norge.

 

– Det er viktig for oss å være synlige i hele verden. Vi ser det er et stadig økende press mot næringen. Derfor er det viktig for å oss å fortelle hva vi gjør og hvordan produksjonen foregår, sier informasjonssjef i FHL, Øyvind André Haram.

 

1,4 millioner tonn
Sammen står havbruksnæringen i de ulike landene bak det som er den raskest økende matproduksjonssektoren i verden. Tusenvis av ansatte arbeider i dag i næringen og verdier for flere milliarder kroner skapes årlig, skriver FHL i sin informasjon om nettstedet.

 

– I dag produseres det mer en 1,4 millioner tonn laks årlig i verden. Verdens befolkning øker, verden trenger mer mat. Vi har et ansvar, men samtidig må vi kunne fortelle hvordan dette foregår. Verdens forbrukere trenger å vite mer om laks, både hvor sunt og godt det er, men også hva det er vi gjør, sier Haram.

 

I en tid når oppdrettsnæringen står overfor et voldsomt press fra både seriøse og useriøse interesse- og miljøorganisasjoner, er det ikke annet enn å forvente at næringen forsøker å presentere seg seg selv på en positiv måte. Det gjør dette nettstedet. Men det gjør lite utover det.

 

Hvis nettstedet er ment å fortelle forbrukere globalt hvordan lakseoppdrett foregår, er det i beste fall et tafatt forsøk. Ingen ubehagelige spørsmål som fôr og råvarer, rømming, sykdom, lus, forurensning og dyrevelferd behandles. Glansbilder på nett vil neppe balansere kritikken oppdrettsnæringen møter.

 

Det positive med nettstedet er at der finnes et arkiv med fine bilder og en side med aktuelle linker. Om dette vil være med på å bedre næringens renomè er heller lite sannsynlig. Det vil kreve noe modigere enn dette.

[/raw]