Lysing er en ettertraktet hvitfisk. Spanske forskere ved det spanske havforskningsinstituttet i Vigo har nå lykkes i å klekke rogn fra lysing som har klekket i fangenskap. Dermed er et viktig skritt mot oppdrett av lysing tatt. I Europa oppnår lysing svært gode priser, samtidig som den i mange markeder sloss med blant annet torsk om å være den mest populære fisken.


( 11.08.2009 )

[raw]

Onsdag denne uka varierte grossistprisene på ferskfiskmarkedet Mercabarna i Barcelona fra rundt seks til åtte euro (42 – 72 kroner) for linefisket lysing

.  

Ved enkelte italienske markeder var prisen på fersk lysing oppe i hele 18 euro per kilo. Det er disse høye prisene som gjør at spanske forskere har funnet det interessant å utvikle europeisk lysing som oppdrettsart.

 

Det vellykkede forsøket i Spania er første gang det lykkes å produsere larver av lysing. Stamfisken som ble brukt ble fisket av forskerne i 2007 og 2008. I begynnelsen ble stamfisken fôret med levende fisk, senere med fersk og fryst fisk, opplyser nettstedet FIS.com.

 

Nye forsøk vil nå bli gjort for å finne frem til egnet larvefôr. Å få larvene til å spise har ofte vært en bøyg ved utvikling av oppdrett av nye arter. Men mest sannsynlig kan forskerne i Spania ha mye å hente fra erfaringene innen oppdrett av torsk og havabbor.

 

Resultatet av forskningen på lysing vil om kort tid bli presentert I det vitenskapelige magasinet Aquaculture Research. Ifølge forskerne Rosa Cal, Jose Iglesias, Javier Sanchez og Juan Otero, er dette et vitenskapelig gjennombrudd som vil legge grunnlaget for utviklingen av oppdrett av en viktig fiskeart i Spania.

 

Skulle oppdrett av lysing bli en suksess kan det få innvirkning på den spanske etterspørselen etter annen hvitfisk. På restauranter og i private husholdninger konkurrerer lysing i første rekke med torsk, og i noe mindre grad med laks. En suksess kan derfor redusere etterspørselen etter fersk oppdrettstorsk i land som Spania, Frankrike og Italia hvor lysing er en populær art.

[/raw]