Furuno Norge har i lengre tid fulgt oppdrettsmarkedet og sett på de utfordringer som eksisterer der. I den forbindelse har leverandøren utviklet et nytt konsept, Furuno Safety System, som er et RADAR, AIS og AIS-SART basert system som vil gi operatøren 100 prosent kontroll over all ferdsel i nærheten av anlegget.

Med brukerdefinerte alarmer og en personlig nødsender øker en sikkerheten om farer skulle oppstå. Dette kan for eksempel være ”mann over bord”, fremmede fartøy på kollisjonskurs, uønsket aktivitet ved anlegget etc. Med det nye systemet installert vil man øke sikkerheten for mannskap og materiell, samt at man reduserer rømningsog miljøutfordringer.

 

Furuno Safety System gjør følgende:

  • Øker sikkerheten for personell på alegget med automatisk varsling i flytevesten
  • Automatisk varsling av potensiell kollisjon mellom fartøyer og anlegg
  • Oppdager ulovlig fiske og ferdsel i og rundt anlegget
  • Automatisk sikkerhetsstyring av kamera
  • Sjekke anlegg og slanger for skader/slitasje
  • Overvåke andre systemer (brann, innbrudd, vanninntregning, etc.)