De siste dagene har media hatt oppslag om et tilfelle av behandlingssvikt mot avlusingsmidlet SLICE i et oppdrettsanlegg i Austevoll kommune. Tilfellet er blitt presentert som en økologisk katastrofe.


[raw]

Så langt er det ikke dokumentert at disse lusene er resistent mot flere avlusingsmidler, og dermed bør det være mulig å avluse fisken med andre midler. Det slår Havforskningsinstituttet fast i en pressemelding.

 

Dette er det første tilfelle av behandlingssvikt for SLICE i Hordaland, men resistens mot dette midlet er tidligere observert i Trøndelag. Det er derfor ikke uventet at vi fikk en slik behandlingsvikt også i Hordaland.

 

Erfaring med resistensutvikling mot andre kjemikalier (for eksempel mot pyrethroider), har gjort at forskere ved Havforskningsinstituttet lenge har påpekt at resistensutvikling vil være uunngåelig. Vi har derfor, i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, en kontinuerlig forskningsinnsats på lakslusens betydning, spredning og behandling, blant annet vaksineutvikling.

 

Havforskningsinstituttet presiserer at vi må vente en økning i resistensproblemet i framtiden. Kampen mot denne parasitten krever større forskningsinnsats enn i dag om Norge fortsatt skal ha en bærekraftig oppdrettsnæring.

[/raw]