Daglig leder Bjørn Erik Flem og markedssjef Erik S. Lærdal i Marine Harvest Ingredients ser for seg en eksplosiv vekst i det fremtidige markedet for fiskeoljer som ingrediens i kosttilskudd og mat.


[raw]

Ved fabrikken på Hjelmeland produserer de i dag 2.000 tonn høyverdig lakseolje. Nå skal volumet i Norge økes kraftig i løpet av de neste to årene, blant annet ved bygging av tilsvarende foredlingsanlegg for olje ved slakteriene i Herøy kommune og Hitra. Marine Harvest Ingredients har som mål å bli ledende på marine ingredienser basert på rest-råstoff fra oppdrettsfisk til ernæring for mennesker.

 

 

Bjørn Erik Flem tar en slurk helsebringende olje fra egen produksjon. Også Kystmagasinets utsendte testet oljen, som smakte friskt og naturlig og som ga assosiasjoner til grillet laks. Rygro er for øvrig navnet på oljeproduksjonsanlegget på Hjelmeland.


Lakseoljen til Marine Harvest Ingredients er unik for sin ferskhet og stabilitet. Det er også dette som gir oljen et stort konkurransefortrinn. På Hjelmeland tar det noen få timer fra laksen er bløgget til oljen fra restproduktene er ferdigprodusert og klar for salg. Ferskheten gir oljen en helt annen stabilitet sammenlignet med tradisjonelle oljer, som i dag i hovedsak stammer fra fiskemelfabrikker.

 

Det betyr bedre smak, lukt og ikke minst mye lengre holdbarhet. Som en direkte følge stabilitet og ferskhet kan man tilføre 15-20 ganger mer lakseolje i et ferdig produkt, sammenlignet med olje som produseres som biprodukt i fiskemelfabrikker.

 

Langt under nye krav
Lakseoljen fra Hjelmeland ligger også langt under nye, kommende minstekrav til olje som brukes i produkter til menneskeføde. Mens andre fiskeoljeprodusenter står foran betydelige investeringer for å komme under kommende internasjonale grenseverdier som vil bli satt til fiskeolje, kan Marine Harvest Ingredients i stedet konsentrere seg om markedsutvikling og utbygging av nye raffinerier. I dag kan en fiskeolje ha en total oksidasjonsverdi på 30-40 og dessverre være godkjent for bruk i mat til menneskeføde.
Ved slakteriet og foredlingsanlegget på Hjelmeland i Rogaland blir det hvert år sløyd og videreforedlet 45000 tonn laks. Alt er egenproduksjon fra til sammen 52 oppdrettskonsesjoner i regionen. Flem forteller at tidligere var avskjær, hode og slo betraktet som avfall og en kostnad for et slakteri. I dag er dette klassifisert som restråstoff med høy næringsverdi.

 


Daglig leder Bjørn Erik Flem (t.v.) og Erik S. Lærdal ved fulle fat med lakseolje, klar for utskiping fra anlegget på Hjelmeland.


I slakteriet på Hjelmeland er prosessen frem til ferdig olje gjort svært effektiv. Avskjær, hode og slo går i rør direkte fra sløyemaskiner og filetmaskiner til rest-råstoffanelegget. Her blir det varmet opp og deretter separert i en sentrifuge som påfører råstoffet ca 1500 G-krefter. Denne maskinen skiller ut vann, protein og olje. Etterpå blandes vann og protein til et produkt som selges som proteinkilde i fôr til pelsdyr og gris. Eller man kan lage hydrolysat (ensymbehandlet protein) som brukes som smaksforsterker i ulike matprodukter.

 

Svært etterspurt
Den ferdige oljen som kommer ut fylles på fat eller IBC-kontainere og sendes deretter ut fra fabrikken til kunder i inn og utland med båt eller bil. Salgsog markedssjef i Marine Harvest Ingredients, Erik S. Lærdal, forteller til Kystmagasinet at de har mange kunder, både små og store, og at lakseoljen er svært etterspurt.

-Markedet for denne type olje er i dag langt større enn hva vi klarer å mette, og samtidig sterkt voksende, både som råolje i for bruk i fôr til kjæledyr, og ikke minst som raffinert produkt til kosttilskudd (kapsler), mat og drikke til mennesker, forteller markedssjefen.

 

Planer for vekst
Både Lærdal og Flem er svært entusiastiske når det forteller om potensialet for lakseoljen de produserer. Marine Harvest har fire slakterier i Norge. Det foreligger planer om å bygge ut ytterligere to til produksjon lakseolje med samme ferskhet og kvalitet med tilsvarende anlegg som på Hjelmeland. De to slakteriene ligger på Eggesbønes på Herøy og Ulvan på Hitra. Planene ligger klare og vil trolig bli realisert i løpet av de neste to årene. Det er snakk om betydelige investeringer og fem nye arbeidsplasser på hver lokalitet. Marine Harvest Ingredients ser også på slakteriene sine i Canada og Skottland, men Flem og Lærdal er klar på at de akter å håndtere det norske markedet først.
Det er ikke bare oljens ferskhet som er viktig for Marine Harvest Ingredients, men også sporbarhet, volum, leveringsdyktighet og bærekraftighet. Når det gjelder sporbarhet har de en stor fordel, siden Marine Harvest systemet kontrollerer og eier hele prosessen fra rognfasen til ferdig produsert og slaktet laks. Dette gir Marine Harvest Ingredients en sterk posisjon i markedet, og det førte til at man bestemte seg for å selge produktene under varemerket Xalar, som spiller på det latinske navnet for atlantisk laks.

 

Nye kunder står klare
 Daglig leder Bjørn Erik Flem forteller at det må være en viss størrelse på volumet av fisk som blir slaktet ved et anlegg, for at det skal lønne seg å satse slik de har gjort på Hjelmeland når det gjelder håndtering av restprodukter og raffinering av lakseolje. Det er snakk om anleggsinvesteringer på rundt 40 millioner kroner, og enda mer om man ønsker videreforedling av protein. På Hjelmeland utgjør restråstoffet rundt 10.000 tonn på årsbasis. Dette gir 2.000 tonn ferdig raffinert olje. En oppgradering av anlegget i Rogaland samt to nye anlegg på Herøy og Hitra, vil gi en kraftig økning i årsproduksjonen av lakseolje. Flem vet at veksten vil bli tatt unna av eksisterende kunder og nye som står klare til å kjøpe når volumet øker. Alt tyder på en eksplosiv vekst i markedet for fiskeoljer i årene som kommer, slår han fast.

 

 

Restproduktene fra laksen på vei mot råstofftank og videreforedling til olje.


For Marine Harvest Ingredients er lakseoljen god business. Da selskapet ble etablert i Rogaland i 2004 var ideen å finne nye produktområder og markeder for lakseoljen for å bedre inntjeningen. Det har de klart, og nå er Xalar et merkenavn som er godt kjent langt utenfor Norges grenser. Omega-3 er essensielt når det gjelder innhold i all fiskeolje, spesielt fra fet fisk som makrell, sardiner etc. Laks har ikke et fullt så høyt innhold av Omega 3, men dette kompenseres av oljen sin ferskhet og stabilitet, som er avgjørende når den skal brukes som ingrediens i mat til mennesker.

 

Disney er med
Pharmalogica er et av selskapene som har satset på lakseolje fra Hjemleland i sine produkter. I 2006 ble Marine Harvest Ingredients og denne produsenten enige om å gå inn i et langsiktig, eksklusivt samarbeid om utvikling, produksjon og internasjonal markedsføring av SMARTFISH produkter med høyt omega 3-innhold. Produkter som juice av dette merket med olje fra Hjelmeland er i dag å finne i matvarebutikker både her i landet og internasjonalt. Barn og unge er en av målgruppene. Da gir det visse markedsmessige fordeler å ha Disney med på laget og å kunne bruke dette merkenavnet på kartongene. Flem og Lærdal har stor tro på den videre satsningen på dette feltet.

 

Men det er langt fra bare til menneskeføde lakseoljen blir benyttet. Selskapet på Hjelmeland har flere kunder internasjonalt, som er store på fôr til hund og katt. Også for denne målgruppen er ferskhet og holdbarhet svært viktig. Ferskhet er nøkkelen til holdbarhet, slår en fornøyd Flem fast til slutt.

[/raw]