Fiskeridirektoratet har til nå tildelt 54 forskningstillatelser. Det er et viktig virkemiddel for å fremme innovasjon innenfor havbruks­næringen.


( 16.12.2014 )

Ytterligere fire tillatelser er det gitt tilsagn om, men for disse gjenstår lokalitetsklareringen. Forskningstillatelsene har en samlet kapasitet på cirka 35 000 tonn stående biomasse (MTB).

 

– Forskningstillatelser er en et viktig virkemiddel for å fremme innovasjon innenfor havbruks­næringen, sier seksjonssjef Vidar Baarøy ved utredningsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

 

Tillatelsene er gitt til ulike formål og med ulik varighet og kapasitet. Det er konkrete vurderinger som ligger til grunn for tildelingen, og et eget faglig råd vurderer søknadene før direktoratet fatter vedtak. Viktige felt innen havbruksforskningen som har slike tillatelser i 2014 er avl og genetikk, steril laks, fiskehelse, teknologi og drift, samt økologi og fiskevelferd. Fôrforskning står for om lag en tredjedel av den samlede kapasiteten av MTB.