DEL

Fiskeridirektoratet har nå fattet endelige vedtak i de to siste klagesakene i Nordland fylke i forbindelse med tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2009.


( 06.08.2010 )

[raw]

Kobbvåglaks AS og Bindalslaks AS er i vedtak av 30. juli 2010 gitt medhold i sine klager. Dette har medført at tidligere tildelinger til Gildeskål Forskningsstasjon AS og Lofoten Sjøprodukter AS er omgjort i vedtak av samme dato. Fiskeridirektoratet vil i nærmeste framtid også fatte endelige vedtak i de to gjenstående klagesakene i Hordaland fylke. Vedtakene publiseres så snart de er gjort kjent for partene.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.