Kystmagasinet har ved et par anledninger påpekt at antallet rømte regnbueørreter som er rapportert i Osterfjorden ikke kan stemme. I fjor viser Fiskeridirektoratet sin statistikk 550 rømninger, fordelt på to rømninger av henholdsiv 50 og 500 fisk. Sist uke ble det på NRK hevdet at det dreier seg om titusener av fisk som har rømt.


( 08.03.2009 )

[raw]

Fiskeforvalter Atle Kambestad hos Fylkesmannen i Rogaland sa til NRK at det må være titusener av fisk som har rømt. På nettstedet kyst.no sier Sveinung Sandvik i FHL det dreier seg om 500.

 

Kystmagasinet.no viser her bilde av 68 ørreter tatt siste seks måneder. Det kunne lett bli skaffet bilde av atskillig flere. Det har nå vært rapportert fangster siden i fjor høst. Nå står fisken langt ute i fjorden og har vært vanskeligere å få. Men fortsatt tas det titalls fisker de dagene været tillater stangfiske.

 

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hans Cato Haddal er ikke like skråsikker som Sveinung Sandvik. Han tror også det kan være en del tilfeller som ikke blir meldt. Han mener det dreier seg dels om rømminger som ikke blir oppdaget og dels oppdrettere som velger å ikke melde i fra.

 

Femhundre fisk rømte. En stor del ble tatt i garn av oppdretteren. Likevel tar sportsfiskere fangster som dette.


Først på sommeren ifjor ble det som bilder her vil vise, fanget ørret på rundt halvkiloen over et stort område i Osterfjorden nord for Bergen. Fisk i denne størrelsen var ikke meldt rømt i det hele tatt.

 

På ettersommeren gikk det store flak med fisk rundt halvkiloen i Osterfjorden. Dette er noen av disse fiskene. Men fisk av denne størrelsen er det ikke rapport at har rømt i det hele tatt.


Rundt oktober ble det ved Vaksdal tatt et større antall regnbueørret som ble sporet tilbake til et anlegg tilhørende Sjøtroll.

 

Sportsfiskere har antakelig dratt opp flere tusen slike ørreter som dette. De fleste fra rundt to til litt over tre kilo.


Nå har Fylkesmannen engasjert hobbyfiskere for å foreta registreringer. Fiskere som får oppdrettsørret på kroken oppfordres til å melde fra om fangsten og dokumentere den i bilder. Kystmagasinet kan allerede her

 

Ni flotte ørreter. De er svært lette å fange de 500 fiskene som ifølge statistikken til Fiskeridirektoratet rømte i fjor høst. Foto Arne Rugeldal Sandven

 

presentere bilder av noen fangster som herved skulle vise at noe er fullstendig galt. Om det er femtusen eller titusener er umulig å si. Men faktum er at det i rundt fem måneder har blitt tatt store fangster av regnebueørret på to til noe over tre kilo i snitt, samt en og annen av den mindre fisken som forekom i store mengder i fjor sommer. I tillegg tas det en og annen storfisk, i noen tilfeller på rugger på over 10 kilo som nok stammer fra rømninger langt tilbake i tid.

 

Disse fiskene kan etter størrelse og kjønnsmodning stamme fra tre forskjellige rømminger. Men i vinter er flere tusen fisk svært like i størrelse tatt av sportsfiskere. Disse ble tatt tidlig i oktober.


Leder i Vestnorsk Havbrukslag Sveinung Sandvik, som forøvrig er ansatt hos Sjøtroll AS som meldte om rømming av 500 fisk i november, sier ifølge Kyst.no, at han har liten tro på at det skal være titusener med rømt oppdrettsørret i Osterfjorden. Han mener det ville gjort så store utslag i nedgang på fiskens fôrforbruk at oppdretterne ville ha merket om titusener av fisk hadde stukket av. Han avviser også at næringen ikke melder fra om rømt fisk og sider til NRK at det er kontroll i alle ledd, fra fisken settes ut til den slaktes. Han hevder det er stor enighet om at manglende rapportering av rømming er et lite problem.

 

Disse ble tatt i september.


Da det i oktober i fjor ble registrert en rømning rapporterte oppdretteren at et stort antall av de rømte fiskene var tatt i garn etter rømmingen. Hullet hvor fisken rømte ut ble først oppdaget etter at fiskere fikk fisk på andre siden av fjorden. Om regnbueørreten som er tatt i fjorden i store mengder stammer fra dette anlegget er en annen sak. Det finnes flere anlegg med regnbueørret i området.

 

Sportsfiskerne omtaler Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk som tøv. Tilliten til statistikken er raskt dalende.


På diverse sportsfiskeforum på nettet blir det nå stilt store spørsmål med påliteligheten til Fiskeridirektoratets statistikk. Det er liten grunn til å tro at en stor prosentandel av rømt fisk blir tatt på sportsfiskeutstyr. Antakelig mistes bortimot halvparten av den fisken som biter på sluk. Om disse forsøker å bite på sluk en gang til er det også usikkerhet rundt.

 

 

Utover vinteren har det blitt rapportert om økende mengder med lus på den rømte fisken.


Som bilder her viser er det nå mye lus på den rømte fisken. Det er gjennom denne fjorden det meste av laksen som vandrer ut fra den kjente lakseelva Vosso går gjennom. Blir det nå påvist at det har rømt mange tusen, kanskje flere tusen fisk i fjorden, vil det sannsynligvis komme krav fra sportsfiskehold

 

Lusa er kjønnsmoden og sitter tett på mye av fisken.


og miljøorganisasjoner om at området må stenges for oppdrett av hensyn til fisken som vandrer ut fra Vosso og andre elver i området. Som bildene her langt på vei dokumenterer, burde kanskje oppdrettsnæringen av hensyn til villfisk og eget omdømme sette kreftene inn på å finne ut hvor fisken kommer fra.

Bare her sitter det 16 lus på denne rømte ørreten. Nå er det stor bekymring for at lusa skal angripe laksen som vandrer ut fra lakseleva Vosso. Foto: Arne Rugeldal Sandven

 

(Bildene er tatt av Emil Andre R. Engø, Sveinung Klyve, Terje Engø, Odd-Erik Lønningen, Arne Rugeldal Sandven m.fl..)

[/raw]