DEL

– Forslaget om en gigantisk ILA-sone i Troms viser at det må gripes inn politisk for å unngå at oppdretterne og lokalsamfunnene i regionen blir påført milliardtap og nedlegging av arbeidsplasser. Gevinsten ved Mattilsynets tiltak står rett og slett ikke i forhold til kostnadene, sier Tor Anders Elvegård i FHL Nordnorsk havbrukslag.


( 16.07.2008 )

[raw]

Mattilsynet har denne uka lagt fram sitt forslag til bekjempelse av ILA i Sør- og Midt-Troms. Det planlegges etablert en bekjempelsessone i Astafjordbassenget, Salangen og deler av Vågsfjorden, samt en enda større observasjonssone som omfatter store deler av Andfjorden. Ved siden av utrenskning av all fisk i bekjempelsessonen og påfølgende brakklegging, legges det opp til strenge bestemmelser knyttet til transport og annen virksomhet i sonen, melder FHL.

 

De berørte oppdrettsselskapene har tidligere anslått et årlig omsetningstap på én milliard kroner og tap av over 100 arbeidsplasser. Forslaget som Mattilsynet la på bordet tirsdag er imidlertid enda mer omfattende enn ventet.

 

– Selv om det legges til rette for midlertidige produksjonslokaliteter utenfor sonen, vil ikke det i seg selv innebære noen varig løsning på ILA-problemet. Å tømme et område for fisk vil naturlig nok redusere ILA-presset. Ingen fisk, ikke noe virus – men det gir ingen garanti mot ny oppblomstring i eller utenfor området. Derfor er det lite hensiktsmessig å  opprette stadig større soner for å bekjempe virus som uansett er til stede i naturen, sier Elvegård i FHL.

 

Henrik Stenwig, direktør helse og kvalitet i FHL, har overfor Mattilsynet og politiske miljøer lokalt og i departementet presentert næringens forslag til å ta i bruk vaksine for å få bedre kontroll med ILA. Denne bygger på erkjennelsen av at ILA er latent og at man må rette innsatsen mot å redusere antall sykdomsutbrudd i stedet for å ha som mål å fjerne viruset fra naturen. Denne alternative strategien vil være mulig å gjennomføre fra våren 2009, knyttet til vårutsettet av fisk, og må kombineres med restriksjoner på transport og andre smittehygieniske tiltak.

 

Mattilsynet er bundet opp i sin bekjempelsesplan, noe som vil innebære uforholdsmessig store kostnader for næringen og uten at vi blir kvitt ILA. En systematisk vaksinasjonsstrategi vil derimot gi oss muligheten til å komme et skritt videre, øke kunnskapen og forståelsen av hvordan vi kan håndtere ILA, samtidig som vi unngår å utradere oppdrettsvirksomheten i de rammede områdene, sier Stenwig.

 

Forslaget fra Mattilsynet kommer i en forskrift som skal ut på høring i en periode på seks uker. FHL vil i sin høringsuttalelse legge frem et alternativt forslag til håndtering av ILA i regionen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.