Hvis det ikke i slutten av året blir rapportert et større antall rømte laks til fiskeridirektoratet, vil 2008 bli et særdeles positivt år med hensyn til rømming av oppdrettslaks. Men for torskeoppdretterne har tallene ikke utviklet seg positivt, og for ørret hersker det stor usikkerhet. For kveite er tallene bra med under 500 rømte individer.


( 31.12.2008 )

[raw]

I hele 2007 ble det registrert 272.000 rømminger av laks. I 2006 stakk hele 910.932 laks av fra oppdrettsanleggene. Halvparten av de som rømte i 2006 stakk av da orkanen Narve rammet store deler av kysten. I årets tre første kvartaler rømte ”bare” 59.943 laks. Uten at de siste tallene enda foreligger, er det god grunn til å tro at 2008 vil bli året da lakseoppdretterne klarte å få til en solid nedgang i rømmingen av laks.

 

Men samtidig som lakseoppdretterne ser ut til å bedre rømningssikkerheten ved anleggene, er det registrert 183.567 rømte torsk ved utgangen av september. I hele fjoråret rømte det 69.215 torsk, og året før 288.784 torsk.

Kveiteoppdretterne hadde ved utgangen av tredje kvartal bare meldt om 456 rømlinger. I 2007 klarte ingen kveiter å rømme, mens det i 2006 stakk av over 15.000.

 

Samtidig finnes det en del mørketall. Selv om all rømming, enten det dreier seg om en eller en million fisk, skal rapporteres umiddelbart. Marine Harvest ASA fikk bot på 66.812 kroner da de ved en anledning ikke rapportere raskt nok om tap av åtte-ti laks.

 

Sjøtroll Havbruk AS vedtok i fjor en bot på 2.8 millioner kroner fra Økokrim etter at 300 000 regnbueørret rømte da et anlegg havarerte 15. januar i fjor. Sjøtroll Havbruk AS har hevdet at rundt 80.000 regnbueørret rømte.

 

I 2006 rømte 15.661 regnbueørret, i 2007 rømte 314.540. I dette tallet er det inkludert cirka 220.000 ørret som Økokrim og Sjøtroll Havbruk strides om har rømt eller ikke. Ved utgangen av september i år var det bare registrert 70 rømte regnbueørreter. Men dette tallet står nok for fall.

 

I fjordsystemet rundt Osterøy i Hordaland har det siden tidlig i sommer har sportsfiskere tatt store fangster av regnbueørret i fjordsystemet. Bare andre og tredje juledag tok fiskere rundt 60 – 80 ørreter fra en flytebrygge og et utrangert oppdrettsanlegg på Trengereid. Sjøtroll rapporterte tidligere i høst om tap av tusen eller flere ørret på rundt to kilo. Bare fangstene sportsfiskere har tatt i området er nå kommet opp i flere tusen. Fortsatt har verken oppdretterne selv eller Fiskeridirektoratet funnet ut hvor de enorme mengdene med rømt oppdrettsørret kommer fra. Mye tyder på at det har skjedd en eller flere store rømminger av ørret uten at det til nå er klarlagt hvilket anlegg fisken har rømt fra.

 

Men uansett om det skulle bli stadfestet at ganske mange tusen ørret har rømt fra ett eller flere anlegg rundt Osterøy, er det mye som tyder på at resultatet med å begrense rømming fra oppdrettsanlegg har begynt å gi positive resultater.

[/raw]