DEL

Torskeoppdrettsselskapet Laponia Seafarms AS i Balsfjord er konkurs etter fem års drift. – Vi mistet mye torsk etter ei rømming nå nylig, foruten at finanskrisa slo inn over oss for fullt. Fisken skulle slaktes nå. Aksjer som vi tidligere kunne selge for 38 kroner per stykk, lot seg nå ikke realisere for 10 kroner engang. Da gikk det ikke lenger, sier styreleder Yngvar Aagard til avisa Nye Troms.


( 22.11.2008 )

[raw]

Om selskapet var dårlig forsikret står det ikke noe om. Men det er kjent at Norges største torskeoppdrettselskap, Codfarmers taper 10 til 15 kroner per kilo torsk de selger. Det er ikke kjent at noen selskaper har ti kroner lavere produksjonskostnad enn Codfarmers.  Det betyr i realiteten at de fleste, kanskje alle torskeoppdrettere taper på hver kilo torsk de selger. Normalt er dette helt akseptabelt  for en pionerindustri. Men konstante tap skal snus til profitt, og ny kapital må sørge for videre drift inntil selskapene går i overskudd. Laponia Seafarms møtte veggen da de forsøkte å skaffe kapital i et knusktørt marked. Det viste seg umulig.

 

Laponia Seafarms har tapt millioner. Men daglig leder Yngvar Aagard er ikke villig til å fortelle Nye Troms hvor my samlet gjeld og tap vil bli. – Det ble en veldig kostbar affære, men akkurat i dag vil jeg ikke antyde hvor mye vi har tapt, sier Yngvar Aagaard til Nye Troms.

 

Etter det Kystmagasinet.no erfarer er det flere torskeoppdrettere som i løpet av kort tid vil trenge tilførsel av kapital. Synkende priser på oppdrettstorsk, har gitt priser langt under det de fleste selskaper har budsjettert med i sine budsjetter for 2008. Det betyr ikke bare økte tap, men også at ny kapital må skaffes i løpet av kort tid, og det i et marked hvor det neppe er lett å få noen til å ta den risiko torskeoppdrett nå er på grunn av produksjonskostnader på torsk FOB Norge på rundt 45 kroner per kilo.

 

Med mindre torskeprisene endres raskt, eller kapitalmarkedet blir mer villig til å ta risiko i løpet av tid, kan det ventes atskillig flere konkurser innen torskeoppdrett.

 

I et prospekt torskeoppdretteren Spon Fish ASA sendte ut i juni i år, merket ”strictly confidencial” står det at prisene på oppdrettstorsk er høye og stigende. Det viste seg å bli en svært så kortvarig trend, og de samme argumentene vil neppe lokke investorer i disse tider. Laponia Seafarms AS er en av aksjonærene i Spon Fish ASA. Om disse aksjene vil tilføre boet særlig med kapital er heller usikkert.

 

Torskeoppdretterne har i stor grad brukt Frankrike som referanse når markedsutsikter har blitt diskutert. Men nå når økonomien er dårlig er oppdrettstorsk en av  produktene franskmennene svikter.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.