DEL

I disse dager flagger Veterinærinstituttet sin nye rapporteringsplattform for lakselus med det klingende navnet ”Fiskealarmen”. Fiskealarmen er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Norges jeger- og fiskerforbund, og Direktoratet for naturforvaltning. Menigmann oppfordres til å telle lus på fisk i elvene og sende en uforpliktende sms eller mms til fiskealarmen.


( 15.04.2010 )

[raw]

-Primæroppgavene til Veterinærinstituttet er forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling til myndighetene, og det er derfor helt uforståelig at instituttet involverer seg i luseproblematikken på denne måten, sier Håvard Y Jørgensen, adm direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). – Jeg har vansker for å se at tallene kan brukes til noe som helst annet enn å skape spekulasjon og usikkerhet.

 I et intervju i NRK med Informasjonssjef Espen Farstad i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF), sier Farstad at dataene skal tolkes ”forsiktig”, da dette ikke er et forskningsprosjekt.

 -Til og med Farstad går langt i å si at tallene ikke kan brukes til noe fornuftig, så dette ser mer ut som en vervekampanje for NJFF enn noe annet. -Det bør være visse grenser for hva offentlige midler skal og bør brukes til, og jeg er sikker på at det store flertallet av dyktige fagfolk i Veterinærinstituttet og Direktoratet for naturforvaltning ikke er særlig stolte over denne formen for kunnskapsutvikling, avslutter Jørgensen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.