Hiddenfjord, en av Færøyenes lakseprodusenter, har kunngjort at de per 10.10.2020 definitivt har sluttet å transportrete laks med fly, som den første i bransjen. En uavhengig rapport viser en CO2-reduksjon på 94 %.

Laksen, fersk såvel som frossen, blir transportert med fraktskip til marked. En ny rapport fra det uavhengige forskningsinstituttet, SINTEF, viser at endringen har redusert selskapets CO2-utslipp fra utenlandsfrakt med 94 %. SINTEF melder at luftfrakt slipper ut ca. 50 ganger mer CO2 enn sjøfrakt. Hiddenfjord er den første lakseoppdretteren i verden som forplikter seg så mye til miljøet, noe som reduserer deres miljøpåvirkning betydelig i tråd med FNs 13. globale mål for akutt klimahandling.

Laks har allerede mye lavere CO2-utslipp enn andre animalske matvarer som svinekjøtt eller storfekjøtt. Ved å erstatte flyfrakt med sjøfrakt, blir laks et veldig bærekraftig matvalg.

«Det er ingen tvil om fakta: For å redusere klimaendringene må vi alle umiddelbart slutte å bruke fly til å transportere varer,» sier Atli Gregersen, administrerende direktør og eier. Han tilføyer: “Dette var en utfordrende beslutning for oss – vi visste at det kunne bety lavere priser og en mye høyere risiko på grunn av redusert fleksibilitet til å nå fjerne markeder. Men etisk sett er det definitivt den riktige avgjørelsen. Hvis vi sier at vi vil være et virkelig bærekraftig selskap, så må vi handle i samsvar med det.

Produksjonsanlegget til Hiddenfjord på Færøyene. Arkivfoto.

En ny uavhengig forbrukerundersøkelse i USA viser at Hiddenfjord-laks har opprettholdt samme kvalitet til tross for selskapets opphør av flyfrakt.

“Det faktum at vi stoppet med flyfrakt innebar en stor endring for mange av kundene våre i USA. Vi er veldig glade for at vi har klart at transportere fersk laks med skip til USA og samtidig opprettholde vår velkjente høye kvalitet – nå med et mye lavere CO2-utslipp. Vi forventer og tiltrekke interesse fra nye kunder med fokus på bærekraft“, forklarer Óli Hansen, salgsdirektør hos Hiddenfjord

Den bevarte kvaliteten kan primært tilskrives tre viktige faktorer:

Atlantisk laks har i tusenvis av år migrert fra elver som strømmer ut i Nord-Atlanteren til havene rundt Færøyene for å finne mat og vokse. De har derfor tilpasset seg forholdene i regionens farvann. Dette uberørte miljøet, preget av stabile sjøtemperaturer hele året mellom 6–11 ° C, med et bestemt regionalt dagslys, er derfor det naturlige hjemmet for atlantisk laks.

Hiddenfjord laks blir oppdrettet i naturen – i garnmerder plassert på utsatte steder med høye bølger og sterke strømmer, noe som gir de perfekte naturlige levekår for atlantisk laks, samtidig som det forhindrer forurensning av havbunnen. Hiddenfjord er lakseprodusenten som dretter opp laks under de mest ekstreme forholdene i verden.

Hiddenfjord bruker et unikt konsept med stressfri avlivning, som utnytter laksens naturlige instinkt til å svømme mot strømmen. Laksen bliver aflivet uten å bli stresset.

Om Hiddenfjord

 Hiddenfjord er en færøysk lakseoppdretter, etablert i 1929. Hiddenfjord, som et familieeid selskap har kunnet ha et idealistisk fokus på bærekraft uten konstant press fra aksjonærene for kortsiktig fortjeneste. Hiddenfjords avkall på luftfrakt og bruk av utsatte steder for lakseoppdrett, er eksempler på selskapets sterke fokus på bærekraft. Alle Hiddenfjords lakseprodukter er GLOBALG.A.P-sertifisert.