EU-kommisjonen foreslår å fjerne straffetiltakene mot norsk ørretnæring. Eksporten av stor norsk regnbueørret til EU har siden 2004 vært belastet med en antidumping-toll på 19,9 prosent, melder FHL.


( 02.06.2008 )

[raw]

Tollen ble innført etter at i første rekke finske produsenter av ørret hadde bedt om beskyttelse mot konkurranse fra Norge. Norske ørretprodusenter har benektet at det har skjedd dumpingsalg i EU-markedet. Nå får de norske produsentene støtte fra EU-kommisjonen.

 

Etter en grundig gjennomgang av norsk ørretproduksjon har kommisjonen konkludert med at det ikke er grunnlag for antidumpingtiltak. Kommisjonen foreslår derfor å gjenopprette fri adgang for norsk regnbueørret til EU-markedet.

 

– Selv om den norske produksjonen av regnbueørret er vesentlig mindre enn lakseproduksjonen, vil en forbedret adgang til EU-markedet ha stor betydning for enkeltselskaper og for norske kystsamfunn, sier direktør for markedsadgang i FHL, Trond Davidsen.

 

– Den økte tollbelastningen har siden 2004 medført redusert norsk produksjon og redusert eksport til EU. I fjor utgjorde eksporten samlet sett vel 58.000 tonn, hvorav knappe 7.500 tonn gikk til vårt viktigste nærmarked. Dette viser med all tydelighet at tollen på 19,9% har hatt negative konsekvenser for norsk ørretnæring, sier Davidsen.

 

Kommisjonens forslag skal nå ut på høring i medlemslandene, før det skal diskuteres på møte i EUs antidumping-komité, mest sannsynlig allerede i juni. Saken vil deretter få sin endelige avgjørelse i EUs Ministerråd i løpet av sommeren.

 

– Vi har god tro på at det skal være mulig å oppnå støtte blant medlemslandene i EU til å avvikle de urettmessige straffetiltakene. EU-kommisjonen er veldig tydelig i sin tilrådning om at tiltakene bør avvikles. Da bør EUs medlemsland følge opp med å gjennopprette fri markedsadang for norsk ørret, sier Davidsen.

[/raw]