Norsk sjømatnæring eksporterte laks til en verdi av 1,9 milliarder kroner i april måned viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Dette er 559 millioner kroner høyere enn i samme måned i fjor.


( 08.05.2009 )

[raw]

– Den sterke veksten skyldes økt etterspørsel etter laks samtidig som konkurransen fra andre leverandørnasjoner er svekket, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i Eksportutvalget for fisk.

 

Sammenlignet med samme måned i fjor gikk eksportvolumet i april opp 16 % til knappe 56 000 tonn. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i april på 32,05 kroner, noe som er den høyeste snittpris siden august 2006.

 

USA drar opp fileteksporten kraftig
Sviktende tilførsel av fersk laksefilet fra Chile til USA har gitt eksportmuligheter for norske aktører. Eksportveksten fra Norge til USA av fersk filet i april er på hele 856 % til 1720 tonn. Norge har siden 1991 hatt en straffetoll på fersk hel laks på 26%, noe som i realiteten har stengt norske lakseeksportører ute fra dette markedet. På fersk filet er det derimot ingen handelsrestriksjoner.

 

I tillegg øker også etterspørselen etter laksefilet i andre markeder som Frankrike og Sverige sterkt.  I verdi utgjorde eksporten av fersk filet 17 % av den total lakseeksporten. Aldri tidligere har laksefilet utgjort så stor andel av en den totale lakseeksporten på månedsbasis.

 

Økt lakseeksport til Øst-Europa
Til tross for økonomiske nedgangstider øker lakseeksporten til Øst-Europa. Eksporten til Russland utgjør 82 % av eksporten til regionen og det er til dette markedet veksten skjer. I volum var økningen i april på 19% til 5475 tonn. Nest største marked i Øst-Europa er Ukraina. Her har finanskrisen ført til redusert eksport og i april var volumfallet i lakseeksporten på 39%.

 

Eksportvekst til Asia
Eksporten  til de viktigste asiatiske markedene viser vekst i april. Eksporten til Japan, som er det viktigste markedet i regionen, økte med 16 %  i volum til 2126 tonn. Til Kina og Hong kong økte eksporten med henholdsvis 36 og 29 %.

 

Verdivekst i ørreteksporten
I april er det eksportert ørret for 269 millioner kroner. Dette er 16 % høyere enn i samme måned i fjor. På samme måte som for laks, har også prisen for ørret økt. Prisen for fersk ørret i april var 29,74 kroner per kilo. Dette er 1,01 kroner høyere enn i forrige måned og 5,67 kroner over nivået i april måned i fjor.  Målt i volum gikk ørreteksporten tilbake med  – 18 % til 5425 tonn. Hele 51 % av ørreteksporten går til det russiske markedet. Til dette markedet var volumveksten på 4 % i april sammenlignet med samme måned i fjor.

[/raw]