Ifølge chilenske tollvesen eksporterer chilenske oppdrettsselskaper ørret til ekstremt lave priser. I motsetning til i Norge oppgir myndighetene hvilken pris de enkelte selskaper får betalt per tonn. I perioden januar til og med august ble chilensk laks solgt til en snittpris på 3,61 kroner.


( 09.12.2008 )

[raw]

En oversikt fra tollvesenet viser at mange selskaper har oppnådd atskillig lavere pris for sin ørret. Rebofer Ltda har ikke fått mer enn 2,599 dollar per kilo, Salmones de Chilse S.A 2,65 dollar per kilo, mens Interseafood Chile S.A har fått 2,653 dollar per kilo hoddekappet og sløyd, frossen ørret. Dette er alle priser oppnådd før finanskrisen blåste opp verdien på amerikanske dollar i høst. Med andre ord selges mye chilensk laks til priser langt under det som er kostpris for norske oppdrettere.

 

Ved utgangen av august i år hadde Chile eksportert 69.319 tonn ørret, en økning i volum på 25 prosent sammenliknet med 2007. Norge møter nå stadig sterkere konkurranse fra chilensk ørret i det som har vært våre tradisjonelle og nære markeder.

 

Frem til utgangen av august importerte Russland 15.514 tonn frossen ørret mot 10.839 tonn i fjor. Danmark økte importen fra 446 tonn til 1381 tonn. Norge har også økt eksporten til Russland kraftig i år. Ved utgangen av uke 48 hadde 38.819 tonn blitt eksportert til Russland mot 23.215 tonn i samme periode i fjor. Samtidig er prisene kraftig opp. I uke 48 i fjor slapp Russland unna med å betale 19,28 kroner. I år var prisen 26,70 kroner.

 

Utviklingen tyder på at chilenske oppdrettere prøver å sikre markeder der de ikke kan levere laks ved å tilby svært billig ørret som substitutt. Mye av ørreten eksporteres også frossen rund.

 

Gjennomsnittlig eksportpris i første halvår 2008

(USD per tonn for ørret)

Eksportør

USD/t

SALMONES ITATA S.A.

4,004

PESQUERA EL GOLFO S.A.

4,237

SALMONES ANTARTICA S.A.

4,451

MAINSTREAM CHILE S.A.

4,021

PESQUERA LOS FIORDOS LTDA.

4,563

SALMONES MULTIEXPORT S.A.

3,983

SALMONES FRIOSUR S.A.

3,843

MARINE HARVEST CHILE S.A.

3,625

COMERCIAL AUSTRAL S.A.

3,667

CALETA BAY EXPORT LIMITADA

3,940

INTEGRA CHILE S.A.

2,817

CULTIVOS YADRAN S.A.

4,182

REBOFER LTDA.

2,599

AGUAS CLARAS S.A.

3,021

CULTIVOS MARINOS CHILOE LIMITA

4,022

PROD.DEL MAR VENTISQUEROS S.A.

5,014

FRIGORIFICO FIORDOSUR S.A.

2,965

SALMONES DE CHILE S.A.

2,650

INTERSEAFOOD CHILE S.A.

2,653

SALMONES PACIFIC STAR S.A.

4,139

[/raw]