Det chilenske selskapet Invermar som blant annet leverer fryst laks i porsjonsstykker til Norges Gruppen, er rammet av likviditetsproblemer og tvangsslakting av laks etter at infeksiøs lakseanemi er oppdaget i to merder. Selskapet har i lengre tid slaktet bare for å skaffe likviditet, og situasjonen er nå kraftig forverret.

En million ILA-laks med snittvekt på 925 gram, til en verdi av cirka 107 millioner kroner skal det nå finnes marked for. Fisken som er eller mistenkes for å være smittet omfatter 20 merder med rundt 1000 tonn fisk med en snittvekt på 925 gram. Denne fisken ville hvis den hadde nådd full størrelse hatt en verdi på rundt 140 millioner norske kroner. Nå opplyser selskapet at verdien er redusert til cirka 107 millioner kroner.

 

Skulle disse tallene stemme, betyr det at laksen som nå slaktesetter pålegg fra myndighetene, har en verdi på 105 – 110 kroner per kilo rund vekt. Det reelle er nok rundt en tredjedel av dette, kanskje mindre. Laksen har svært begrenset anvendelighet. Som filet vil den gi fileter med skinn men uten bein på 150 til 200 gram.

 

Det betyr at selskapet, som dagen før pålegget om utslakting kom, fikk utsettelse avdrag på gjeld til sine kreditorer til 31. mars, antakelig blir nødt til å slakte ut mer laks i de kommende uker bare for å betjene gjelden. Det betyr også at selskapet fortsatt vil prøve å selge fryst laks til det europeiske markedet, og deriblant Norges Gruppen.

Selskapet er på leting etter investorer, og Salmar har vært nevnt i chilensk presse som mulig ny eier i selskapet. Men dette er ikke blitt bekreftet fra Salmar. I ledelsen til Salmar er en nok også svært glad for at en ikke har gått inn i det gjeldtyngede selskapet til nå. Utbruddet av ILA har økt selskapets behov for frisk kapital og en konkurs vil antakelig komme hvis selskapet ikke kjøpes opp.