Eksporten av norsk laks til Vietnam har nærmest eksplodert. Nå sikler chilenerne på dette markedet. Men rot med virkelighetsfjerne tall i en rapport,laget av den statlige organisasjonen ProChile, tyder på at de ikke har oppdaget Vietnams appetitt for norsk laks.


( 17.05.2011 )


[raw]

ProChile, som er Chiles svar på Innovasjon Norge og Eksportutvalget for Fisk har fått interesse for det vietnamesiske laksemarkedet. I en rapport om det vietnamesiske laksemarkedet skriver Pro Chile at det er mangel på vietnamesisk importstatistikk. De forholder seg derfor til tall fra oppslagsverket Global Trade Atlas. De kunne forholdt seg til chilensk statistikk, noe de tydeligvis ikke gjør.

 

Nettstedet Fis.com skriver at ifølge rapporten har Chile en andel på 70 prosent av det vietnamesiske lakse- og ørretmarkedet. Stemmer det importerte Vietnam i fjor 25.800 tonn laks og ørret, forutsatt at Norge ene og alene hadde de resterende 30 prosent av markedet.

 

Norge eksporterte i fjor 7755 tonn sjømat til en samlet verdi av 224 millioner kroner til Vietnam. Dette var en økning i kvantum på 56,2 prosent, fra 5034 tonn i 2009, og en økning i verdi på 24,4 prosent fra 180 millioner kroner. Omregnet til rund laks ble det eksportert 7552 tonn, en økning på 67 prosent fra 4522 tonn i 2009. Veksten i norsk eksport av laks til Vietnam var med andre ord formidabel. Og veksten har fortsatt i år.

 

I perioden januar til april i år eksporterte Norge 3314 tonn fisk til en verdi av 99,6 millioner kroner til Vietnam. Dette er en kraftig økning fra samme periode i 2009 da det ble eksportert 1924 tonn til en verdi av 54,9 millioner kroner. Hele 3315 tonn laks omregnet til rund vekt ble eksportert i årets første fire måneder, mot 2047 tonn i fjor.

 

Ifølge World Trade Atlas som skal være rapportens kilde, importerte Vietnam chilensk ørret til en verdi av USD 9,7 millioner i fjor, samt atlantisk laks til en verdi av USD 2,3 millioner. Legges en konservativ pris på 40 norske kroner/USD 6,65 per kilo til grunn, importerte Vietnam cirka 1460 tonn chilensk ørret og 346 tonn laks. Hvis dette utgjorde cirka 70 prosent av den totale importen, skulle norsk eksport av laks utgjøre under 800 tonn. Med andre ord er tallene i den chilenske rapporten fullstendig feil. Om chilenske eksportører vil ta denne alvorlig gjenstår å se. Det som rapporten tydelig tilkjennegir er at Vietnams laksemarked er svært interessant og voksende. Men de ifølge de tallene som fis.com presenterer ikke oppdaget den norske tilstedeværelsen i markedet. Uansett vil de nå sikre seg større markedsandeler i Vietnam.

 

Det aller meste av laksen som importeres til Vietnam blir foredlet og reeksportert. Bare en svært liten andel selges i det innenlandske markedet. Restauranter bruker litt laks, og det omsettes en del kapp, buklister, hoder og annet lokalt.

[/raw]