DEL

Fra 1. september til midt i oktober i 2006, omsatte Bodø Skalldyr AS, 140 tonn taskekrabbe (canser pagurus) til en verdi av tre millioner kroner. I år er målet 200 tonn der mesteparten av krabben eksporteres til svenske forbrukere.


( 10.02.2008 )

[raw]

Sesongen varer fra midt i august til midt i desember.

-I går solgte vi for 300.000,- til Sverige og i dag 200.000,-, forteller daglig leder og gründer Rolf Opsahl.

 

Det er en helt vanlig dag for undertegnede når han våkner opp midt i krabbesesongen. Hva er mer naturlig enn å lage en krabbereportasje denne dagen? Etter å ha krabbet seg opp av senga, er det å kjøre inn til Bodø i krabbefil og med krabbefart. Vel framme ved Bodø Skalldyr AS ytterst på Langstranda er det, mer eller mindre, å krabbe opp trappene der vi møter daglig leder og gründer Rolf Oppsahl. Det hele er fullendt når han utbryter:

-I krabbebransjen må man lære seg å krabbe før man kan gå.

 

Nord Norges største og eneste

Men, nok av ordspill. Rolf Opsahl arbeidet i mange år med krabbe på Fosen i Trøndelag. Da fabrikken ble solgt, sa han opp, tok med seg kompetansen og reiste til Bodø der han startet eget krabbemottak i 2004.

 

-Siden den gang har det gått jevnt oppover med omsetningen. I dag er vi 18 personer som arbeider ved mottaket, og 10 fartøy leverer daglig krabbe til oss.  For tiden selger vi syv tonn i uka til Sverige. Krabben blir fanget i teiner, egnet med sei like utenfor Bodø. Det er hva man kan kalle lokal ressursforvaltning.

 

-Vi har som mål og omsette 200 tonn i år. Dermed er vi Nord Norges eneste og største mottak for taskekrabbe, sier Rolf Opsahl, aldri så lite stolt. Og han legger til:

 

-Mange av arbeiderne kommer fra Bulgaria og de er fantastisk flinke til å jobbe.

 

Ca. 2 millioner av fjorårets omsetning ble hentet i Sverige. Svenskene elsker den nord norske taskekrabben, og Bodø Skalldyr har fire store grossister i Göteborg og Stockholm som tar i mot levende krabbe. Krabbeskjell selges derimot på det norske markedet der Megabutikkene er store avtagere av taskekrabbeskjell.

 

Kina

-Vi har planer om å utvide mottaket til også å omfatte fisk. Vi har vært i Kina tre år på rad for å markedsføre Bodø Skalldyr AS. Der nede bare venter de på all krabbe og fisk vi kan levere. Vi jobber nå med å få på plass flyselskapet Westair som skal fly Bodø – Beijing direkte to ganger i uken med sjømat. Destinasjonstiden fra Bodø til Beijing er 14 timer. Dermed kan vi selge levende krabber. Vi diskuterer også torsk, og det kan bli aktuelt å selge villtorsk fra Lofoten. Denne ruta skal være på plass før jul og vi har et godt samarbeid med Asgeir Hagen i Avinor for å få dette til.

 

-Her kommer det til å skje store ting i løpet av kort tid, påstår Rolf Opsahl.

 

Bodø Skalldyr AS fikk en amputert sesong, både i fjor og forfjor, da det ble oppdaget AZA og DSP gift i krabbene. Produksjonen ble stoppet av Mattilsynet.

 

-Vi tror at giften skyldes oppblomstring av alger, men ingen vet sikkert hvorfor krabbene får gift, sier han.

 

I følge en håndbok om taskekrabbe, utarbeidet av Møreforskning i 2005, heter det at sykdommer og parasitter ikke ser ut til å være noe stort problem for krabben, men at det er foretatt lite forskning på området. Det som er påvist er den såkalte «svart-flekk- syken» og at krabben kan akkumulere DSP toksiner ved å spise giftige blåskjell. Man har funnet toksinene i krabbens levermasse, men ikke i rogn og hvitt kjøtt. DSP toksiner produseres av mikroalger i slekta Dinophysis. Blåskjell blir giftige ved oppblomstring av algen som de spiser ved å filtrere sjøvann.

 

-Hva skjer når krabben blir losset på kaia?

 

-Den blir heist inn levende. Så scanner vi krabben for å se om den har mye mat. Så settes den i store tanker med vann for at den skal holde seg levende til den er solgt. Deretter plukkes den i kasser, veies og selges til Norge og Sverige. Den krabben som ikke er bra nok for eksport, blir kokt. Deretter blir krabbeskjellene svøpt i plast og solgt i butikker og restauranter.

 

Ikke mulig å spise

Hunnkrabben legger rogn fra midt i oktober, og etter rognlegging er det ikke mulig å spise krabben.

 

-Da er den grisete og det renner rogn fra krabba når den kommer på land. Slike krabber vil ikke forbrukerne ha. Vi tror at krabben skyr kongesnegl. Vi har nemlig oppdaget at der det er mye kongesnegl, er det lite krabbe, og omvendt. Men, også kongesnegl kan bli et produkt fra Bodø Skalldyr AS i løpet av kort tid. Her blir Asia vårt marked, men problemet kan bli at giften også går i kongesneglen. Dette vet vi ikke enda, forteller Rolf Oppsahl.

 

-Fremtiden?

 

-Den ser i grunnen lys ut. Om fem år har vi mangedoblet produksjonen slik at den også omfatter fisk. Vi har opsjon på en industritomt på Valen i Bodø, og det kan bli aktuelt å bygge nye produksjonslokaler. Kanskje sammen med blåskjellmottaket «Vestfjord Mussel», avslutter Rolf Opsahl. Han jobber sammen med to av sønnene i bedriften De er inne på eiersiden. Dermed snakker man i høy grad om en familiebedrift i krabbe.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.