DEL

FHL ber TV2 dokumentere påstandene om norsk oppdrettsnæring som ble sendt på riksdekkende tv mandag kveld. TV2 mener produksjonen av fiskefôr ikke er bærekraftig, men legger ikke frem fakta som underbygger dette, skriver FHL på sine hjemmesider.


( 04.11.2008 )

[raw]

TV-dokumentaren mandag kveld har vakt kraftige reaksjoner i store deler av oppdrettsnæringen på grunn av ensidig fremstilling og det mange ikke bare oppfatter som tendensiøs og uriktig fremstilling, men fordreining av realiteter. Dette skyldes ikke minst at det i dokumentaren ble presentert regelrette faktafeil på sentrale punkter som skulle underbygge budskapet.

 

– Norsk oppdrettsnæring er stor og viktig og skal tåle et kritisk søkelys. Men her kommer det påstander som er ukjent for oss. Vi vil se dokumentasjon og kommer til å be om et møte slik at dette kan presenteres for våre fagansatte, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHL.

– Å påstå at norsk oppdrettsnæring tømmer havet for fisk, tar maten fra fattige og ikke er bærekraftig, er sterk kost. Etter hva vi kjenner til, kommer andelen av villfisk som brukes i fiskefôr fra bærekraftige bestander og kvoteregulerte fiskerier – enten den fiskes utenfor Norge eller i fremmede farvann. Fôrselskapene har sporingssystemer og krever sertifikater fra sine leverandører på råstoff som benyttes. Men TV2 sitter tydeligvis på helt annen informasjon, sier Andreassen.

I tillegg påstås det at laksenæringen trenger fire kilo villfisk for å produsere ett kilo oppdrettslaks. En av verdens ledende fôrprodusenter sier selv de trenger 2,5 til 3 kilo råstoff, og at ikke alt av dette råstoffet blir brukt i fiskefôr. Det meste av fiskemelet anvendes til dyrefôr i landbruket, eksempelvis gris- og kyllingproduksjon.

– Det paradoksale er at det ikke finnes husdyr som utnytter fôret bedre enn laksen. Omfattende forsøk har til og med vist at man kan få ut langt mer fiskeprotein fra oppdrettslaks enn det man putter inn i fôret. Likevel tegnes det et bilde av at fiskeoppdrett er sløsing med naturens ressurser. Her er det noen i TV2 som ikke har gjort hjemmeleksa, sier Andrassen.

Han peker videre på at næringen er kommet langt i å redusere det marine innholdet i fiskefôr, mens TV2 formidler at det ikke har skjedd noe som helst på dette feltet. Tall fra en av de største produsentene viser at produksjonen av fiskefôr de siste seks år er økt med 38%, mens bruken av fiskemel er økt bare 6% og fiskeolje er redusert med 10%.

– TV2 har med andre ord reist halve jorda rundt og laget et omfattende program om viktige tema, men har unnlatt å ta kontakt med næringen og kompetansemiljø som sitter på den fremste kunnskapen. Vi merket oss blant annet at TV2 hadde brukt kilder som i kanadisk rett er dømt for injurier mot oppdrettsnæringen. Det i seg selv er meget spesielt av en riksdekkende dokumentarredaksjon, sier Andreassen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.