Lakseoppdretterne taper mange flere hundre millioner kroner hvert år på grunn av fargeflekker inne i kjøttet på laks.Nå har forskere funnet ut at årsaken til at fire prosent av laksen som blir levert til røyke- og filetindustrien i utlandet blir vraket på grunn av fargeflekker inne i kjøttet.


( 10.08.2009 )

[raw]

Et grovt anslag utført av analyseselskapet Kontali viser at 2/3 av totaleksporten av laks fra Norge til Europa går til videreforedling. For norske oppdrettere utgjorde det et verditap på leveranser bare til fransk filet- og røykeindustri på 102 millioner kroner, og et tap på leveranser til polske røykeri på 80 millioner kroner i 2008, ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk.

Krevende jakt på fargeflekker
En forskningsgruppe ved Norges veterinærhøgskole under ledelse av førsteamanuensis Erling Olaf Koppang har funnet ut at det blir dannet fargeflekker inne i laksekjøttet av innvandrende fargeproduserende, pigmentproduserende celler i muskulaturen som en del av kroppens forsvar. Det er konklusjonen i et forprosjekt om melanindannelse hos laksen. Forskergruppen har kommet fram til at skadene kan fremkomme av ytre skader forårsaket av leveforholdene i oppdrettsmerdene, men at det også kan være andre komponenter i tilstandskomplekset så som vaksineringsstatus.

Melanindannelse er utvikling av pigmenter eller fargestoff. Melanin er en kraftig antioksidant, og det er trolig at pigmentdannelsen skjer som følge av fiskekroppens beskyttelsessystem mot oksidasjonsprosesser. Slike er vanlige i betennelsestilstander. I denne forbindelsen skjer utviklingen av fargestoffet inne i kjøttet slik at det ikke oppdages før laksen fileteres. Problemet er så omfattende at en utenlandsk fileterings- og røykeribedrift kasserte mellom 10 og 20 prosent av laksen fra to norske lakseprodusenter som skulle gå til filetproduksjon. For foredlingsbedriftene er jakten på fargeflekker svært arbeids- og kostnadskrevende. Ut fra lakseleveransene fra 44 norske produsenter til en utenlandsk røykeri- og fileteringsbedrift, ble det beregnet at fire prosent av laksen ble kassert som filetprodukter på grunn av fargeflekker, melaninflekker, inne i laksekjøttet. I tillegg ble det gjort undersøkelser hos to norske bedrifter.

Deler av laksens immunsystem
Forprosjektet avdekker at fargestoffet blir produsert i forbindelse med livsvilkårene i oppdrettsmerdene. Det kan se ut som om fellesnevneren i de svarte flekkene er betennelsesreaksjoner. Det ble i forprosjektet videre foretatt kloning og sekvensering av gen som koder for enzymer som er involvert i melaninproduksjon i laks. Slik ble de fargestoffproduserende cellene identifisert.

– Dette har ført til at vi nå kan si at det er cellene i laksens immunsystem som kan produsere melanin. Vi holder på å avdekke hva som skjer, og har nå kommet nærmere en forståelse av det. Det betyr at vi kan se hva som eventuelt kan gjøres med problemet og hvilke tiltak som kan treffes. Dette er noe vi nå holder på med, i en videreføring av prosjektet i regi av forskningsfondet FHF, Norges veterinærhøgskole og Norges forskningsråd, sier førsteamanuensis Erling Olaf Koppang.

[/raw]