Chilenske anarkister satte mandag fyr på oppdretterorganisasjonen SalmonChile sitt kontor i landets ”laksehovedstad” Puerto Monnt.   Daglig leder for organisasjonen, Cesar Barros, karakteriserer i et intervju med den chilenske avisen de ansvarlige som terrorister. For norske oppdrettselskaper, flere av disse børsnoterte, kommer utviklingen i Chile på et verst tenkelig tidspunkt.


( 06.05.2009 )

[raw]

Sykdom har rammet chilensk lakseoppdrett med full tyngde. Selskaper som Marine Harvest og Cermaq har allerede tapt milliarder på vedvarende sykdomsproblemer som har desimert produksjonen av atlantisk laks.

 

Aksjonen mot kontorene til SalmonChile ble utført av en gruppe som kaller seg ”Comando Autonomo Tres de Mayo” (Frihetskomandoen av tredje mai). Gruppen har i et brev sent til en lokal radiostasjon tatt på seg ansvaret for ildspåsettelsen. Når kontorene til SalmonChile ble valgt som mål for ildspåsettelsen var dette neppe tilfeldig. I brevet forklarer anarkistgruppen at ildspåsettelsen var en protest mot politiets behandling av landets arbeidere, studenter og Mapuche-indianere. Handlingen skal også være en protest mot at flere tusen arbeidere har blitt sagt opp som følge av sykdomsproblemene som har rammet lakseoppdretterne.

 

Chilenske fagforeninger, også de som har hatt til dels tøffe konflikter med oppdrettsselskaper har tatt klar avstand fra ildspåsettelsen. Men anarkistgruppen spiller antakelig bevisst på laksenæringens internasjonale profil. De vet at angrep mot SalmonChile rammer langt utenfor Chile.

 

Marine Harvest falt fra 3.08 til 3,00 kroner på børsen i går tirsdag, men er når dette skrives klokken 12.15 allerede steget til 3,10 kroner. Cermaq steg i går og fortsetter å stige i går. Aksjonen mot SalmonChile ser derfor ikke ut til å ha påvirket kursen til de norske selskapene som har store investeringer i chilensk lakseoppdrett. Spørsmålet er om dette er en enslig aksjon eller om det er grunn til å forvente flere aksjoner fremover. Blir disse rettet mot oppdrettsselskaper er det grunn til å tro at utenlandske selskaper vil være en målgruppe på grunn av oppmerksomheten dette vil gi i utenlandske medier. 

 

Administrerende direktør Arturo Clement i oppdrettselskapet Multiexport Foods, Arturo Clement, sier i følge nettstedet FIS.com: – Handlinger som denne ødelegger og knuser tilliten til chilenske produsenter. Disse aksjonene har en effekt på chilensk laks sin image og skaper misstillit i markedene.

 

Formann for Salmon Chile, Victor Hugo Puchi, sier at handlingene til anarkistgruppen vil forverre den allerede vanskelige situasjonen chilensk laseoppdrettsnæring er i.

 

Chilensk politi har opplyst at de ikke har noen konkrete personer mistenkt for ildspåsettelsen.

[/raw]