Aksjene til Marine Harvest Group har vært en av aksjemarkedets raketter i år. Etter et begredelig fjorår var Marine Harvest Group på vei til ta igjen hele fjorårets kursfall. Men i dag kom det melding om en alvorlig oppblomstring alger i Chile. Algene gjør at laks i rammede anlegg dør av kvelning. Denne meldingen kvelte også troen på Marine Harvest Group sine aksjer.


( 11.03.2009 )


[raw]

Da børsen sluttet i dag var Marine Harvest Group den aksjen med det tredje største fallet. Hele 10,55 prosent ble skrellet av aksjen da meldingene om en algeoppblomstring ble gjort kjent på de internasjonale finansielle nyhetstjenestene Reuters og Bloomberg.

 

Det chilenske oppdrettsselskapet Multiexport Foods sendte ut en melding med det resultat at aksjene falt nesten sju prosent. I meldingen opplyser de at to av deres sju oppdrettslokaliteter er alvorlig rammet av algeoppblomstringen.

 

Marine Harvest Group har foreløpig ikke meldt at de er rammet av algene som kveler laksen. Likevel falt aksjen kraftig. Cermaq som driver omfattende virksomhet i Chile ble i liten grad påvirket av nyheten og falt bare 0,66 prosent. Det kan tyde på at en rekke spekulanter som på bakgrunn av nyhetene valgte å sikre fortjeneste ved å komme seg ut av Marine Harvest- aksjen i tilfelle de også blir rammet. Fortsatt kan Marine Harvest vise til en økning siden nyttår på hele 101,9 prosent, 29,27 prosent siste måned og hele 6,53 prosent denne uke til tross for dagens fall.

[/raw]