Som et ledd i satsingen på å bygge opp et sterkt servicenettverk i Norge, satser nå AKVA group på Hitra.


( 19.12.2009 )

[raw]

Arbeidet med å etablere avdelingen på Sandstad også som et viktig servicesenter for både Akvasmart og Polarcirkel produkter er nå godt i gang. Plasseringen er unik og midt i et av Norges viktigste oppdrettsregioner.

 

-Kommentarene fra kundene i regionen, og spesielt Salmar på Frøya, er meget positive og det er nettopp den gode lokale servicen som er en av hovedgrunnene til at de nå satser videre på AKVA group, sier Salgsdirektør i Norge, Stig Martin Bø.

 

AKVA group Sandstad har nå både delelager og en profesjonell serviceorganisasjon klar for å handtere lokale behov hurtig og effektivt, og derved unngå driftsforstyrrelser for kundene i regionen. ”Til og med en hurtiggående Polarcirkel Cabin 860 servicebåt er med i planene for å sikre enda raskere service”, sier Eskil Bekken, leder for AKVA group Sandstad.

[/raw]