Dagens matfiskproduksjon i sjø krever i økende grad oksygenering. Dette gjelder blant annet under avlusing, ved bruk av luseskjørt, ventemerder og andre lukkede/delvis lukkede produksjonsformer.  Dagens løsninger med slanger er tunge å håndtere, krever mange operatører, er utsatt for lekkasjer i tillegg til at man må starte oksygentilførselen allerede før man legger slangene ut i […]

Dagens matfiskproduksjon i sjø krever i økende grad oksygenering. Dette gjelder blant annet under avlusing, ved bruk av luseskjørt, ventemerder og andre lukkede/delvis lukkede produksjonsformer.  Dagens løsninger med slanger er tunge å håndtere, krever mange operatører, er utsatt for lekkasjer i tillegg til at man må starte oksygentilførselen allerede før man legger slangene ut i merden.

Solvox DropIn unit

 SOLVOX® DropIn har et design og en størrelse som minner om en oksygenflaske.

 

Viktig egenskap

– SOLVOX® DropIn har en størrelse og design som krever mindre ressurser til både installering og forflytning sammenlignet med andre løsninger. Dette er en viktig egenskap under avlusning, hvor tiden er knapp og man må flytte utstyr fra merd til merd, forklarer Tore-Jakob Reite, Head of Fish Farming i AGA. Han legger til at nyheten er konstruert så lett og kompakt som mulig med en egenvekt på 30 til 50 kg, og kan derfor håndteres for hånd.  Enheten henges vertikalt fra en blåse til ønsket dybde i merden.

 

– AGA har fått flere forespørsler fra oppdrettere, som i dag bruker tradisjonelle slangeløsninger, om det ikke finnes en enklere måte å gjøre det på. Mange ønsker en mer kompakt og håndterbar løsning, sier Reite. Resultatet har altså blitt SOLVOX® DropIn, som er spesielt designet for oksygenering av lukkede og delvis lukkede produksjonsenheter i sjø.

Pantentskisse Drop in

Patentskisse av nyheten. 

 

Slik fungerer SOLVOX® DropIn

SOLVOX® DropIn har et design og en størrelse som minner om en oksygenflaske. Den består av en elektrisk pumpe, en patentert oksygeninnløser og distribusjonsdyser. Nyheten er patentsøkt.  Vannet suges inn i nedre del. Blandingen av vann og oksygen distribueres gjennom fire dyser i toppen av produktet. Ved hjelp av oksygeninnløseren tilsettes oksygenet til vannet i form av små oksygenbobler, også kalt mikrobobler. Disse boblene har stor overflate i forhold til volum og dermed lav stigehastighet. Dette gjør at oppholdstiden for boblene i vannet blir lang og innløsingen av oksygenet blir svært effektiv, selv ved lave trykk/ dybder. Blandingen av mikrobobler og vann blir gjennom distribusjonsdysene spredd ut i de omliggende vannmassene der selve innløsingen av oksygenet skjer, og oksygenmetningen i vannmassen blir hevet.

 

Noen oppdrettere har allerede fått testet SOLVOX® DropIn, og samtlige bekrefter at de er svært fornøyde med produktet. – I tillegg har flere vi har snakket med ytret ønske om å teste produktet, forteller Tore-Jakob Reite. Etter at AGA AS åpnet Innovation Centre for Aquaculture and Water Treatment i Ålesund i 2012, har de befestet sin posisjon som ledende på utvikling av oksygeneringsteknologi til oppdrettsbransjen.