DEL

– Finansuroen og situasjonen på verdensmarkedene tilsier at det er et dårlig tidspunkt å øke skattebelastningen på oppdrettsnæringen. Kommunene bør tenke seg godt om før de skrur opp eiendomsskatten for en konkurranseutsatt distriktsnæring, sier Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.


( 23.12.2008 )

[raw]

I neste års statsbudsjett er det åpnet for at kommunene fra 2009 kan kreve inn eiendomsskatt også på oppdrettsanlegg i sjø. Myndighetene startet arbeidet med innføring av denne nye skatten i en oppgangstid og lenge før finanskrisen gjorde seg gjeldende.

 

– Det betyr at kommunene nå får et ekstra stort ansvar å forvalte i sine lokalsamfunn. Vi er inne i en vanskelig tid, og det må ikke bli slik at økningen av skatteinntektene skjer på en slik måte at det skaper ytterligere problemer for næringslivet, sier Ystmark som er direktør næringsutvikling i FHL.

 

Etter hva FHL kjenner til er noen kommuner alt i gang med å taksere og beregne eiendomsskatt for oppdrettsnæringen. Geir Ove Ystmark understreker at det er viktig at kommunene vurderer nøye om det er rett tidspunkt å øke skattetrykket for store og små bedrifter langs kysten. Samtidig er et viktig at eventuelt takseringsarbeid gjøres på en slik måte at det er riktige verdivurderinger som legges til grunn.

 

I dagens situasjon møter torskeoppdretterne særlige utfordringer. Oppdrett av torsk er ennå i en tidlig og kapitalkrevende fase, samtidig som prisene i markedene er gått betydelig ned.

 

– FHL har god dialog med myndighetene for å se på tiltak for å bedre situasjonen, og derfor er det også viktig at man lokalt sørger for å støtte opp om denne framtidsrettede næringen i stedet for å øke skattebelastningen.
Norsk sjømatnæring er landets største matproduserende sektor, og havbruk alene utgjør halvparten av eksportverdien på fisk. Samtidig er det en kjensgjerning at oppdrett av fisk generelt er svært kapitalkrevende.

 

– Bedriftene har bundet store verdier i produksjonsutstyr, anlegg og ikke minst fisken som står i anleggene. Dette er selvfølgelig kommunene klar over. Da har de også et stort ansvar. Kampen for å redusere skadevirkningene av finanskrisen må ikke bli overlatt til finansministeren og sentralbanksjefen alene, sier Geir Ove Ystmark.

 

 

FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.