Havbruksnæringen investerer nærmere fem milliarder kroner i teknisk utstyr for å hindre at oppdrettsfisk rømmer. Investeringene fordeler seg over 2006, 2007 og 2008 med henholdsvis 1,2 milliarder, 1,7 milliarder og 1,9 milliarder kroner. Oversikten er utarbeidet av organisasjonen Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH).


( 30.05.2008 )

[raw]

Nyinvesteringene skal gjøre anleggene sikrere og dermed hindre rømming. Konkret er pengene for eksempel brukt til  merder, nøter, utstyr til forankring, service, tjenester og rådgivning, melder FHL.

 

– Når 2008 er omme vil næringen nesten ha brukt fem milliarder kroner på dette over tre år. Det er et voldsomt løft som er i ferd med å gi resultater, sier Aina Valland, direktør for miljø i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.  Hun sier videre at det er en motivasjon for næringen at  innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene er gått betydelig ned de senere årene.

 

– Dette viser at det arbeidet næringen gjør nytter, andelen oppdrettslaks i 26 undersøkte elver i 2007 var en tredjedel av nivået i omkring 1990. Lavt innslag av oppdrettslaks i elvene indikerer at omfanget av problemene rømming kan skape for villaksen er på veg ned, fastslår Valland.

 

Havbruksnæringen har en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettsfisk. På vei mot dette er det satt konkrete mål.

 

– Målet for 2007 var en halvering i forhold til 2006.  Det greide vi, og målet for 2008 er en ytterligere reduksjon på 30 prosent. Rømmingstallene som Fiskeridirektoratet har presentert så langt i år er også positive, sier hun.
Parallelt med investeringene i nytt teknisk utstyrer driver havbruksnæringen betydelig opplæring for å bedre rutinene. Det er også systemer for at oppdretterne skal lære av hverandre.

 

– Det jobbes hardt i næringen for å få bukt med rømningene.Bedriftene samarbeider også i stor grad omkring dette og deler sine erfaringer, gode som dårlige, med sine konkurrenter, sier Valland.

[/raw]