En forskningsrapport laget av WorldFish konkluderer med at det ressursfattige landet Bangladesh kan øke oppdrettsproduksjonen og skape inntekt for mange av landets fattige.

Bangladesh er allerede en stor eksportør av oppdrettsreker. Men WorldFish peker på at også små og mellomstore anlegg for produksjon av fisk og skalldyr for innenlandsk konsum kan utvikles.

 

Som et ledd i prosjektet ble en rekke små landeiere og fattige bønder lært å drive kommersielt oppdrett. I tillegg til å få økte inntekter, fikk disse også et bedre kosthold ved at de brukte noe av produksjonen til eget konsum.